20. 8. 2019

20.11.2018 3.22, Rubrika: Vodovody a kanalizace

SVS zahajuje další dvě akce obnovy vodohospodářské infrastruktury

Doplnění technologie na čistírně odpadních vod ve Cvikově a rekonstrukce kanalizace v části Chomutova jsou další dvě plánované akce, které v současné době zahajuje Severočeská vodárenská společnost (SVS). Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Čistírna odpadních vod (ČOV) ve Cvikově s kapacitou 3 500 ekvivalentních obyvatel byla do provozu uvedena v roce 2006. ČOV Cvikov čistí aglomeraci města Cvikov a pracuje na principu mechanicko-biologického čištění s odstraňováním dusíku. V posledních letech došlo k výraznému zvýšení množství přebytečného kalu, který se po gravitačním zahuštění odvážel v tekutém stavu. Na ČOV jsou trvale nedostatečné sedimentační vlastnosti kalu a nepříznivý kalový index. V letech 2016 a 2017 bylo na ČOV Cvikov provizorně instalováno mobilní strojní zahuštění, které nelze provozovat v zimním období. V období provozu strojního zahušťování přebytečného kalu došlo ke zlepšení sedimentačních vlastností a i ke snížení kalového indexu.

Předmětem stavby je instalace strojního zahuštění přebytečného kalu. V provozní budově bude upravena místnost skladu na místnost pro umístění strojního zahuštění, ve které budou osazeny veškeré technologické stroje a zařízení pro strojní zahuštění přebytečného kalu z dosazovacích nádrží. Vně objektu bude zhotovena nová jímka odvodu úkapů pod přemístěným sacím potrubím z kalojemu pro fekální vozy. V místnosti zahuštění bude nová dlažba a keramický obklad na stěnách do výšky 2,0 m. Nově instalovaný příkon bude do 8 kW. Zahušťovací linka bude dodána s vlastním rozvaděčem. V místnosti zahuštění budou osazeny sálavé panely do vlhkého prostředí pro zajištění dostatečné teploty v zimním období. Investorem stavby je SVS, vlastní stavební práce začnou v následujících dnech a podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 31. března 2019.

SVS také zrekonstruuje v Chomutově, v Beethovenově ulici, dožilé úseky betonové kanalizace v celkové délce 145 metrů. V uvedené lokalitě se nachází stoka tvořená betonovým potrubím DN 300 mm. Kamerová prohlídka prokázala, že je stoka popraskaná, dochází k nátoku balastních vod a tvoří se kaverny.  Z těchto důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce v celkové délce 145 metrů. Rekonstrukce bude provedena bezvýkopovou metodou UV liner – vložkováním potrubí textilním rukávcem. Součástí stavby je sanace stávajících kanalizačních šachet.  Investorem stavby je SVS, vlastní stavební práce byly zahájeny v těchto dnech prováděním sanace kanalizačních šachet. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 15. prosince 2018.

Naše voda, foto (Cvikov) SVS

20.11.2018 3.22, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

CHMELAŘSKÝ DEN, STEKNÍK U ŽATCECHMELAŘSKÝ DEN, STEKNÍK U ŽATCE
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Srpen 2019 >>
PÚSČPSN
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1