4. 6. 2020

16.5.2020 8.06, Rubrika: Vodovody a kanalizace

SVS zahájila ve Smržovce rekonstrukci kanalizace

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila ve Smržovce, v ulici Sklářská, rekonstrukci staticky narušené, zdeformované a popraskané kanalizace. Stavbu koordinuje s městem, které v uvedené lokalitě provede svou investiční akci, rekonstrukci uličních vpustí.

V ulici Sklářská se nachází stoka z betonového potrubí DN 200, která byla uvedena do provozu v roce 1959. Kamerová prohlídka prokázala, že je potrubí staticky narušené, zdeformované, popraskané, vykazuje silný obrus stěn a korozi materiálu. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce kanalizace v celkové délce 32,50 metrů.

Pro novou kanalizaci bude použito potrubí z kameniny DN 250. Rekonstrukce kanalizace začíná v křižovatce ulic Komenského a Sklářské, kde dojde k vybudování nové betonové, prefabrikované šachty Š1 o DN 1000. Dále rekonstrukce pokračuje mezi domy č.p. 889 a 873 do ulice Sklářská. Rekonstruovaná stoka vede přibližně vprostřed komunikace a je vedena v přímém směru až ke koncové šachtě, do které bude přepojena uliční vpust UV 2. Koncová šachta Š2 bude betonová, z prefabrikovaných dílců DN 1000. Dále dojde k přepojení celkem 8 ks kanalizačních přípojek. V rámci stavby město Smržovka provede na své náklady rekonstrukci uliční vpusti UV2, výstavbu nové uliční vpusti přibližně v polovině trasy rekonstrukce a zasazení svodnic, které budou zaústěny do uličních vpustí.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 30. dubna 2020. Vlastní stavební práce v těchto dnech již začaly. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději dva měsíce od předání staveniště, tj. nejpozději do 30. června 2020.

Zdroj a mapka lokality: SVS

16.5.2020 8.06, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

VN JEŽKOVECVN JEŽKOVEC
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<<Červen 2020>>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5