20. 5. 2019

30.8.2018 4.08, Rubrika: Vodovody a kanalizace

SVS zahájila rekonstrukci vodovodu a kanalizace v Děčíně a vodovodu v Křemýži

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zrekonstruuje v Děčíně, Tylově ulici, v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Lužická a Vokolkova, dožilý úsek vodovodu a nevyhovující úsek kanalizace, a v Křemýži, jež je část obce Ohníč, bude v lokalitě pod vodojemem rekonstruován vodovod.

V uvedené lokalitě v Děčíně se nachází vodovodní řad, tvořený litinovým potrubím DN 100 mm, uvedeným do provozu v roce 1904. Vodovod je již dožilý a poruchový, inkrustace přesahuje 30 %, a jsou stížnosti obyvatel na časté zákaly vody. Dále prokázala kamerová prohlídka nevyhovující úsek kanalizace, tvořené betonovým vejcem průměru 500/750 mm, z roku 1903. Kanalizace vykazuje četné kaverny a díry ve dně. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce.

V rámci investiční akce SVS bude provedena rekonstrukce stávajícího vodovodu a kanalizace v ulici Tylova mezi křižovatkami s ulicemi Vokolkova a Lužická. Součástí rekonstrukce jsou i související provozní prvky a přepojení veškerých nalezených funkčních přípojek a odbočných řadů. Výměna potrubí bude probíhat částečně v samostatném výkopu pro vodovod, částečně ve společném výkopu v souběhu vodovodu a kanalizace. Pro novou kanalizaci bude použito potrubí z oboustranně glazované kameniny DN/ID300 a betonového potrubí s čedičovou výstelkou V500/750 mm a to v celkové délce 87,1 metrů. Pro vodovod bude použito potrubí z polyetylenu DN/OD110 v celkové délce 129,2 metrů. Součástí obnovy je i výstavba nových kanalizačních šachet a přepojení kanalizačních a vodovodních přípojek. Investorem stavby je SVS, stavební práce byly zahájeny v těchto dnech a podle smlouvy má být stavba dokončena nejpozději do 4 měsíců od předání staveniště, tj. do 2. prosince 2018.

V Křemýži, v lokalitě pod vodojemem se nacházejí úseky vodovodu z litiny, sklolaminátu a PVC, vybudované v letech 1949 a 1950, které jsou poruchové a jsou určeny k rekonstrukci v délce 184 metrů. V rámci investiční akce SVS dojde k rekonstrukci stávajícího poruchového vodovodu, které bude nahrazeno ve stávající trase novým potrubím z vysokohustotního polyetylenu HDPE 100RC+SLM 3.0 d90x5,4mm SDR 17 PN 10. Na rekonstruovaném úseku nejsou žádné přípojky, ani hydranty nebo vzdušníky. Rekonstrukce bude provedena bezvýkopově – řízeným protlakem. Výkop bude pouze v místech strojních a montážních jam. Stavba byla zahájena předáním staveniště dne 14. srpna 2018. Vlastní stavební práce předpokládá zhotovitel zahájit v následujících dnech, podle smlouvy má být stavba dokončena nejpozději do 30. listopadu 2018.

Naše voda, plánek lokality (Děčín) SVS

30.8.2018 4.08, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

VODNÍ NÁDRŽ ROZKOŠVODNÍ NÁDRŽ ROZKOŠ
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Květen 2019 >>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2