24. 5. 2019

23.8.2018 4.30, Rubrika: Vodovody a kanalizace

SVS zahájila rekonstrukci vodovodu v Chlumu u Dubé na Českolipsku

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje další plánovanou investiční akci roku 2018: V Chlumu budou zrekonstruovány dožilé úseky vodovodu. Uvedl to mluvčí SVS Jiří Hladík s tím, že stavba je koordinována s Krajskou správou silnic Libereckého kraje k plánované obnově komunikace.

V uvedené lokalitě se nachází vodovodní řad z oceli DN 70 z roku 1961, dále pak úsek potrubí z litiny DN 80 z roku 1901, a úsek z PVC DN 90 z roku 1986. Potrubí jsou zastaralá, zkorodovaná, a v případě úseku provedeného z PVC se jedná o nekvalitní materiál. SVS proto rozhodla o provedení rekonstrukce vodovodních řadů v celkové délce 645,03 metrů. Jedná se o rekonstrukci stávajícího vodovodního řadu ve stávající trase a nivelitě. V rámci rekonstrukce dojde k pokládce potrubí z vysokohustotního polyetylenu HD-PE RC+ DN/OD 90 v celkové délce 645,03 metrů. Potrubí vodovodu bude ukládáno do pískového lože 0,15 m. Přípojky budou přepojovány přes navrtávací pasy s rohovými ventily. Armatury budou z tvárné litiny s těžkou protikorozní ochranou s bandážemi. Součástí rekonstrukce vodovodu je přepojení vodovodních přípojek v počtu 14ks. Rekonstruovaný vodovodní řad bude při rekonstrukci odstaven a zasobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 10. srpna 2018. Vlastní stavební práce začaly následně pokládkou suchovodu (náhradního povrchového vodovodu). Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 30. září 2018. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Česká Lípa, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 20 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 97,3 milionů korun bez DPH.

Naše voda, plánek lokality SVS

 

23.8.2018 4.30, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

REVITALIZACE TICHÉ ŘÍČKYREVITALIZACE TICHÉ ŘÍČKY
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Květen 2019 >>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2