20. 9. 2020

SVS zahájila rekonstrukci ČOV a dalších kanalizací

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila rekonstrukci čistírny odpadních vod (ČOV) v městě Výsluní a rekonstrukci kanalizací v Hrádku a Třebušíně. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Splaškové vody z kanalizačního systému Výsluní natékají na místní čistírnu odpadních vod. Přečištěné vody jsou z ČOV vypouštěny do Výslunského potoka. Jde o jednolinkovou mechanicko-biologickou ČOV s  kapacitou 225 EO (ekvivalentních obyvatel). Je stavebně i technologicky v havarijním stavu. Není schopna plnit předepsané limity, což je důsledkem jak jejího technického stavu (nedostatečná kapacita dosazovací nádrže, statické porušení, poškození vnitřních i vnějších konstrukcí objektu vlhkostí), tak i hydraulického přetížení, způsobeného nátokem nežádoucích balastních vod. Již byly zjištěny dva lokální zdroje těchto vod, což v budoucnu po jejich odstranění sníží množství přitékajících balastních vod o cca 50 %. Obsahem nyní zahájené investiční akce SVS je rekonstrukce ČOV, a to vybouráním původního objektu a výstavbou nového na jeho místě. Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 9. července 2015. Stavební práce začnou v těchto dnech a mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 15. ledna 2016. Poté bude zahájen roční zkušební provoz ČOV.

Podle generálního ředitele SVS Bronislava Špičáka je obnova majetku pro SVS v centru zájmu, a proto podíl prostředků určených na obnovu rok od roku roste. „Z letošní částky na investice 1,25 miliardy korun dáváme již celých 80 %, tj. celou miliardu korun, právě na obnovu vodohospodářského majetku společnosti. Prioritně se zaměřujeme na rekonstrukce našich vodovodních a kanalizačních sítí, ale nezapomínáme ani na rekonstrukce objektů a výměny technologií, kam patří i  probíhající rekonstrukce ČOV Výsluní,“ uvedl Špičák.

SVS kromě toho rekonstruuje staticky narušené kanalizace v Hrádku nad Nisou ve Slunečné ulici, která je ve špatném technickém stavu, jak prokázala její kamerová prohlídka –  potrubí je silně zkorodované, staticky narušené a netěsnými spoji, v důsledku čehož vznikají kaverny – proto SVS rozhodla o jeho rekonstrukci. I zde je investorem stavby SVS. Stavební práce začaly ve středu 22. července 2015 a mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. září 2015. Zahájena již byla také rekonstrukce úseku nevyhovující kanalizace v obci Třebušín, před místní čistírnou odpadních vod (ČOV). Tato kanalizace neznámého stáří byla vybudována patrně v akci „Z“, čemuž odpovídá kvalita provedení i použitý materiál. Stoka je v havarijním stavu: vykazuje chemickou korozi nad 50 %, praskliny, ovalitu, deformace a netěsné spoje, jak prokázala její kamerová prohlídka. Výkon místní ČOV je limitován kapacitou nátoku odpadních vod, která je však zde trvale překračována, protože do kanalizace natéká množství balastních i dešťových vod prasklinami a netěsnými spoji – proto SVS rozhodla o rekonstrukci stoky. Investorem akce stejně jako v předchozích případech je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 24. června 2015. V těchto dnech zajišťuje zhotovitel vydání výkopového povolení a zvláštní užívání komunikace. Stavební práce začnou bezprostředně po vydání potřebných povolení a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 30. září 2015.

Naše voda, plánek lokality (Výsluní) SVS

23.7.2015 8.27, Rubrika: Nápoje a voda v potravinách, Voda a naše peněženka, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

SYSTÉM MALÝCH TŮNĚK A MEZÍSYSTÉM MALÝCH TŮNĚK A MEZÍ
Foto: Vojta Herout

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Září 2020>>
PÚSČPSN
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4