30. 9. 2020

SVS zahájila dalších devět rekonstrukcí vodohospodářské infrastruktury

Severočeská vodárenská společnost zahájila jen v tomto týdnu dalších devět oprav a rekonstrukcí vodohospodářské infrastruktury zahrnující vodovody a kanalizace, vodojemy nebo čistírny odpadních vod (ČOV). Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Vzhledem k počtu akcí přinášíme pouze jejich stručný výčet:

  1. Rekonstrukce 87 let starého vodojemu v Peruci. Vodojem Peruc se nachází asi kilometr jihozápadně od obce ve vzrostlém porostu. Vodojem o objemu 100 m3 je umístěn před spotřebištěm a slouží k zásobování městyse Peruc. Jde o věžový jednokomorový železobetonový vodojem o výšce 24 metrů. Vodojem pochází z roku 1928. Vlivem stáří a působením vnějších i vnitřních klimatických vlivů se projevují středně závažné poruchy, které mají negativní dopad na únosnost, použitelnost a trvanlivost objektu. Proto rozhodla SVS o rekonstrukci objektu. Stavební práce začaly v uplynulých dnech a mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. října 2015.
  2. Rekonstrukce 79 let staré kanalizace a vodovodu v Heydukově ulici. Stávající kanalizace v Heydukově ulici je z betonu vejčitého profilu 500/750 mm. Stoka uvedená do provozu roku 1936 je uložena v místní asfaltobetonové komunikaci v hloubce cca 2,5 metru. Kanalizace je ve špatném technickém stavu, jak prokázala kamerová prohlídka – materiál je zkorodovaný, chybí dno a v důsledku toho vznikají kaverny. V souběhu s kanalizací ve vzdálenosti cca čtyři metry od ní je veden litinový vodovod vnitřního průměru 100 mm, pocházející rovněž z roku 1936, který bude vyměněn zároveň s kanalizací. Stavební práce mají být zahájeny od 1. července 2015 a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 30. září 2015.
  3. Rekonstrukce čistírny odpadních vod (ČOV) v místní části Střekov. Mechanicko-biologická dvoulinková ČOV Střekov je určena k čištění odpadních vod odváděných kanalizačním systémem z městských částí Střekov a Brná. V současnosti je v provozu pouze jedna její linka. Přečištěné vody jsou z ČOV vypouštěny gravitačně přes měrný objekt do Labe. Maximální kapacita ČOV po rekonstrukci bude 2000 EO (ekvivalentních obyvatel). Biologická linka ČOV má být v rámci první etapy rekonstrukce vybavena a vystrojena opět pouze pro jednu linku s kapacitou 1000 EO, ostatní objekty ČOV jsou navrženy pro cílovou kapacitu 2000 EO. Stavba byla zahájena předáním staveniště 2. června 2015. Následovaly práce na vybudování zařízení staveniště a provizorní přepojení strojních částí zařízení. Stavební práce na jednotlivých inženýrských objektech začaly v těchto dnech, stavba má být podle schváleného harmonogramu dokončena do prosince 2015. Poté bude zahájen roční zkušební provoz zrekonstruované ČOV.
  4. Rekonstrukce nedostatečně kapacitního přívodního vodovodu z Drahkova, což je místní část obce Modlany, do vodojemu Roudníky. Stávající přívodní vodovod do vodojemu Roudníky pochází z roku 1964. Je z litiny vnitřního průměru 100 mm. Zásobuje obce Modlany (místní části Modlany, Drahkov, Kvítkov, Suché, Věšťany), Roudníky (místní část města Chabařovice) a Srbice (m. č. Staré Srbice) – celkem cca 1 100 připojených obyvatel. Řad není dostatečně kapacitní, a vlivem stáří i značně inkrustovaný, což se společně projevuje na nedostatku vody v částech obce Modlany – Suché, proto bude tento řad v rámci investiční akce SVS vyměněn, a to s finanční spoluúčastí obce Modlany, z důvodu zkapacitnění vodovodu pro cca 430 obyvatel v jednotlivých místních částí obce Modlany. Stavební práce mají být zahájeny v těchto dnech (27. týden), a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 30. listopadu 2015
  5. Odstranění kanalizační výusti v Měcholupech, s vybudováním nové jednotné kanalizace, výstavbou dvou odlehčovacích komor a čistírny odpadních vod. Obec Měcholupy má jednotnou kanalizační síť, která je zakončena dvěma výustěmi do Blšanky, což je nevyhovující stav, protože odpadní vody jsou vypouštěny do vodoteče bez čištění. Kanalizace byla vybudována před rokem 1979. Ve vlastnictví SVS je jen část systému na levém břehu, která se skládá ze dvou hlavních kmenových stok, které společně ústí do Blšanky výustí LN6. Jsou tvořeny potrubím z betonu vnitřního průměru 300, 400 a 600 mm. Jejich celková délka je 1686 metrů. Do kanalizace jsou napojeny přilehlé nemovitosti přes septiky. V rámci investiční akce SVS dojde na jeho části kanalizačního systému k opatření, kdy na stávajících kmenových stokách budou vybudovány dvě odlehčovací komory k odlehčení dešťových vod. Navazující nová jednotná kanalizace pak odpadní vody odvede na novou čistírnu odpadních vod. Nová část kanalizace bude provedena šikmým překopem vozovky silnice III/22712 a podélným uložením do zpevněné krajnice v souběhu s osou komunikace v délce 52m (přepojení kanalizace) a délce 19,6m (odtok z odlehčovací komory). Stavební práce začnou v těchto dnech a mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 12 měsíců od zahájení. Poté bude zahájen roční zkušební provoz ČOV.
  6. Souběžná rekonstrukce poruchového vodovodu a kanalizace v Mimoni, v Sokolské ul. a okolí. Stávající kanalizace v ulicích Sokolské a Březinově je z úseků betonových a kameninových trub a z PVC. Kanalizace pochází z roku 1928 a 1974. Kanalizace je ve špatném technickém stavu – materiál je zkorodovaný, trubky jsou popraskané, místy chybí dno, spoje jsou netěsné a s prorůstajícími kořeny. V Sokolské, Březinově a Raisově ulici je veden vodovod z polyetylénu pocházející z roku 1974. Je velmi často poruchový, proto bude v rámci jedné akce vyměněn s kanalizací. Stavební práce byly po koordinaci s městem zahájeny 15. června 2015, podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena do 31. května 2016. Práci na finálním povrchu komunikací bude SVS koordinovat s akcí města Mimoň.
  7. Rekonstrukce 102 let starého svodného vodovodního řadu Polevsko – Prácheň. Stávající litinový vodovodní řad byl uveden do provozu již roku 1913. Slouží k dopravě vody ze zdrojů Polevsko Prácheň 1a a 1b do vodojemu Polevsko 3. Slouží k zásobování cca 200 obyvatel. Vlivem stáří je vodovod ve špatném technickém stavu, silně inkrustovaný, proto SVS rozhodla o jeho rekonstrukci. Stavební práce začaly v těchto dnech (26. týden) a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 31. října 2015.
  8. Rekonstrukce 90 let starého inkrustovaného vodovodu v Levíně. Stávající litinový vodovodní řad v městysi Levín je uložen v hloubce 1,3 – 1,6 metru pod povrchem. Byl uveden do provozu roku 1925. Řad je opakovaně poruchový. Jeho silná inkrustace způsobuje ve špičkách nedostatečné množství dodávané pitné vody. Z důvodu stavu potrubí – nechráněná litina – jsou stížnosti také na kvalitu vody, proto SVS rozhodla o výměně vodovodu. Stavební práce začaly v těchto dnech a mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 15. srpna 2015.
  9. Rekonstrukce poruchového vodovodu v městské části Nová Ves, v Jugoslávské ulici. Stávající vodovod v Jugoslávské ulici je tvořen úseky potrubí různého stáří. K rekonstrukci jsou navrženy dva úseky litinového potrubí průměru 100 mm, a to úsek z roku 1970 napojený z ulice Těšínská cesta a úsek z roku 1945 napojený v křižovatce s Bělehradskou ulicí. Potrubí vedené v místní asfaltové komunikaci je zkorodované a inkrustované, což je příčinou opakovaných poruch. Stavební práce mají být zahájeny v těchto dnech a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 31. října 2015.

Naše voda, ilustrační foto SVS

1.7.2015 2.19, Rubrika: Nápoje a voda v potravinách, Voda a naše peněženka, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

Maka dari itu Piala Didunia rintangan Piala Eropa Selalu guna kurang-lebih Kedua Th Aku memiliki simpanan Kusus Contohnya sewaktu sebulan menyimpan 200.000 Rupiah slot online Melampaui batas artinya sewaktu Kedua Th terkumpul Lokasi 4.800.000.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

Stromy ve Stromovce mají nové jmenovkyStromy ve Stromovce mají nové jmenovky
Foto: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Září 2020>>
PÚSČPSN
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4