24. 6. 2021

SVS zahájila další tři akce obnovy vodohospodářské infrastruktury

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila ve svém regionu rekonstrukci vodojemu Supí hrad v Krupce – Unčíně, rekonstrukci čistírny odpadních vod (ČOV) v Tanvaldu a souběžnou rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Mimoni. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.Vodojem Supí hrad v místní části Krupka – Unčín, poblíž Maršovského potoka byl postaven ve 30. letech minulého století. Jde o vodojem, který má v lokalitě nenahraditelnou funkci. Dvoukomorový vodojem o objemu 2 x 75 m3 je zcela zasypaný zeminou. Je tvořen sběrnou jímkou, do které je přiváděna voda z prameniště Supí hrad. Z jímky voda natéká do dvou akumulačních komor. Každá sestává ze dvou podélných, válcově klenutých nádrží. Na nádrže symetricky navazuje manipulační komora. Již 80 let starý vodojem sice nevykazuje havarijní poruchy, ale vlivem stáří a působením vnějších i vnitřních klimatických vlivů se projevují poruchy, které mají negativní dopad na únosnost, použitelnost a trvanlivost objektu. Dispozičně je v rozporu s ČSN 755355. SVS proto rozhodla o rekonstrukci objektu tak, aby byla zajištěna shoda se zněním stávajících norem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 9. října 2014. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. listopadu 2014.

Další akcí je rekonstrukce zmíněné ČOV. Splaškové vody z kanalizačního systému města Tanvald natékají gravitační kanalizací na čistírnu odpadních vod, jež leží pod městem Tanvald, u silnice I/10 směrem na Velké Hamry. Jde o mechanicko-biologickou ČOV v dvojlinkovém provedení, s kapacitou 9037 EO (ekvivalentních obyvatel). ČOV vykazuje řadu nedostatků, zejména tyto: Fekální vody nelze přečerpávat na přítok ČOV, jímka fekálního kalu je nevyhovující. Odvodněný kal je dopravován třemi dopravníky, které jsou na hranici životnosti. V objektu česlovny je nedostatečný prostor pro osazení kontejnerů na shrabky a písek a na manipulaci s nimi.

V rámci investiční akce SVS proto dojde k rekonstrukci česlovny, zahrnující výměnu strojních česlí a lisu na shrabky – ty budou novými dopravníky odváděny do kontejnerů, umístěných vně objektu hrubého předčištění. Bude postavena nová jímka na stáčení fekálů s napojením do přítokového potrubí ČOV a dojde také ke kompletní výměně potrubí a armatur vratného kalu. Kal bude dopravován dvěma novými dopravníky do dvou kontejnerů. V rámci rekonstrukce provede SVS i další drobné stavební úpravy v areálu, například  opravu omítky objektu kalového hospodářství a zvětšení plochy pro příjezd vozů.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 23. září 2014. Stavební práce probíhají a mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. března 2015.

Konečně třetí investiční akcí SVS je souběžná rekonstrukce kanalizace a vodovodu v Mimoni, Křížové ulici. Stávající betonová kanalizace pochází z 60. let minulého století a je ve špatném technickém stavu, jak prokázala kamerová prohlídka: materiál je zkorodovaný, potrubí je popraskané a místy chybí dno, takže vznikají kaverny. V téže ulici je v souběhu s kanalizací veden litinový vodovod vnitřního průměru 60, 80 a 100 mm z roku 1960, který je kvůli značné inkrustaci nekapacitní a poruchový – bude proto vyměněn zároveň s kanalizací. V rámci investiční akce SVS dojde rovněž k přepojení 25 stávajících domovních vodovodních přípojek. Stavba bude provedena v původní trase a hloubce v otevřeném paženém výkopu.

Naše voda, mapka lokality (Krupka): SVS

17.10.2014 9.21, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

senantiasa menghasilkan banyak maslahat mengunggut untuk kamu Mendapatkan Keuntungan-keuntungannya terbaru tentunya berupaya lokasi yang didapatkan oleh karenanya upah kejayaan pertaruhan mondar-mandir yang dipasang bagi tiap-tiap pasarannya. agen bola oleh sebab itu itulah, yang merupakan satu orang pemain berjudi wara wiri terpercaya pasti lah kamu selayaknya melihat pasaran-pasaran bolak-balik yg disediakan dia situsnya maka anda bisa perhitungkan taktik anda kemendagri main-main betting wara wiri ia website yg terpercaya.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

LČR Vracíme vodu lesu, Jordán II.LČR Vracíme vodu lesu, Jordán II.
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<June 2021>>
PÚSČPSN
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4