16. 7. 2019

SVS zahájila další investice do vodohospodářské infrastruktury

Severočeská vodárenská společnost (SVS) položením úseku nové splaškové kanalizace s napojením na kanalizační systém města zakončený na ČOV  zajistí, že odpadní vody už nebudou výustí DC70 bez přečištění vypouštěny do Mandavy. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Město Varnsdorf má v úseku ulic Mariánské a Moravské jednotnou kanalizaci, která je zakončena výustí DC70 do Mandavy. To je nevyhovující stav, protože odpadní vody jsou vypouštěny do vodoteče bez čištění. Kanalizace neznámého stáří je tvořena úseky z betonu vnitřního průměru 300 a 500 mm, vejčitého profilu 300/450 mm, zděného obdélníku 300/500 mm a U profilu. Dosud v tomto úseku byli na kanalizaci připojeni jen dva trvale žijící obyvatelé v č. p. 1099, což se v souvislosti s rekonstrukcí objektu na nájemní byty změní a počet připojených obyvatel stoupne až na 65. V rámci investiční akce SVS dojde k opatření, kdy bude vybudována nová splašková kanalizace, která splaškové vody odvede do hlavního sběrače v Národní ulici a dál na místní čistírnu odpadních vod. Na novou kanalizaci budou přepojeny stávající kanalizační přípojky. Výusť DC70 dále zůstane výustí pouze pro dešťové vody.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 13. července 2015. Následně zhotovitel zajišťoval vytyčení inženýrských sítí, stavební a výkopové povolení včetně podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště.

SVS také zahájila v Chomutově další plánovanou rekonstrukci až 105 let staré kanalizace a 112 let starého vodovodu v ulicích Čelakovského, Politických vězňů a Dostojevského. Rozsáhlá stavba je rozložena do tří etap a skončí až v roce 2016.

Stávající jednotná kanalizační stoka v uvedených ulicích v lokalitě kolem sadů Čs. armády uložená v  asfaltové komunikaci byla uvedena do provozu v letech 1910 a 1915 je dnes v havarijním stavu, jak prokázala její kamerová prohlídka – materiál potrubí je zkorodovaný a s chybějícím dnem, takže vznikají kaverny. SVS proto rozhodla o její rekonstrukci. V souběhu s kanalizací je veden vodovod, jehož některé úseky vzhledem k opakovaným poruchám budou rovněž vyměněny. Investiční akce SVS bude časově rozložena do tří etap, aby byla zajištěna dopravní obslužnost v lokalitě. V první etapě rekonstrukce – v ul. Politických vězňů, potrvá do 30. 11. 2015. Druhá etapa proběhne v ul. Dostojevského a potrvá do 30. 6. 2016. Třetí závěrečná etapa – v ul. Čelakovského a napojení do Mostecké, potrvá do 30. 9. 2016. Součástí stavby je přepojení domovních kanalizačních a vodovodních přípojek na trase. Stavba SVS proběhne v časové koordinaci s naplánovanou akcí Statutárního města Chomutov k rekonstrukci povrchu komunikace v Čelakovského ulici mezi křižovatkami s ul. Mosteckou a Zborovskou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 17. srpna 2015.  Stavební práce začnou v těchto dnech a podle schváleného harmonogramu mají být zcela dokončeny do 30. září 2016.

Naše voda, plánek lokality SVS

22.9.2015 12.23, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

ZAHÁJENÍ ÚPRAV ZDYMADLA HOŘÍNZAHÁJENÍ ÚPRAV ZDYMADLA HOŘÍN
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Červenec 2019 >>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4