14. 7. 2020

SVS zahájila další čtyři projekty obnovy vodohospodářské infrastruktury

Rekonstrukce čerpací stanice a navazujících úseků řadů v Řehlovicích, kanalizace a vodovodu v Chabařovicích, rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Liberci a rekonstrukce rozvodných řadů, přívodního řadu a vodojemu v obci Chraberce jsou další akce, které zahájila v minulých dnech Severočeská vodárenská společnost (SVS). Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

V prvním případě je voda je do čerpací stanice (ČS) Radejčín přiváděna z Žernoseckého přivaděče (do Ústí n. L.). Z ČS se čerpá do obcí Dubice, Moravany a Dolní Zálezly. Z ČS je také přes redukční ventil snižující tlak přiváděna do Radejčína, odkud gravitačně teče do Habrovan. Vzhledem k poruchovosti rozhodla SVS o rekonstrukci ČS, aby do budoucna byla zajištěna pravidelnost dodávek pitné vody pro všech cca 1 200 připojených obyvatel. Protože je ČS značně naddimenzovaná, její rekonstrukce by byla zbytečně nákladná. Bylo proto rozhodnuto o využití nedaleké šachty na konci štoly Radejčín pro umístění nové čerpací stanice. Z ČS bude vybudován nový úsek výtlaku pro Dubice, Moravany a Dolní Zálezly a gravitační řad s propojem na stávající zásobní řad pro Habrovany. Stavba byla zahájena předáním staveniště 24. června 2016, stavební práce budou zahájeny v těchto dnech (28. týden) a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 31. října 2016.

V současné době rekonstruovaná kanalizace v Chabařovicích byla uvedena do provozu roku 1956 (Na Konečné, Za Stadionem) a roku 1984. Kamerová prohlídka ukázala špatný technický stav stok, korozi místy nad 50 %, díry ve dně, prorostlé kořeny a netěsné spoje. Důsledkem je nátok balastních vod a vznik kaveren. V souběhu s kanalizací je veden vodovod z roku 1963, přičemž v Přestanovské ulici byl řad rekonstruován v roce 2005 a je v dobrém stavu. V ostatních ulicích ale musí být vodovod kvůli poruchovosti a nevhodnosti použitého materiálu vyměněn. Součástí stavby je přepojení všech 41 stávajících domovních vodovodních přípojek, 90 kanalizačních přípojek a uličních vpustí, jakož i rekonstrukce 16 kanalizačních šachet. Stavební práce budou zahájeny v těchto dnech (28. týden) a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 30. listopadu 2016. Stavba SVS bude provedena v koordinaci s  obnovou povrchu komunikace plánovanou městem.

V Liberci zase SVS zahajuje souběžnou rekonstrukci nevyhovujících úseků kanalizace a vodovodu v ulici Milady Horákové. Potrubí z roku 1910 je staticky narušené, popraskané, netěsné a místy jsou protispády. V souběhu s kanalizací je veden litinový vodovod z roku 1964 a ocelový vodovod z roku 1959, který je značně inkrustovaný a poruchový, proto SVS rozhodla o současné rekonstrukci kanalizace i vodovodu. Součástí stavby je přepojení všech stávajících domovních vodovodních a kanalizačních přípojek, jakož i rekonstrukce šachet na trase. Propoje na navazující vodovod a kanalizaci zasáhnou do ulic Melantrichova, Tylova a Šlikova. Stavební práce budou zahájeny v těchto dnech (28. týden) a podle schváleného harmonogramu má být stavba SVS dokončena do 15. října 2016. Stavba SVS bude prováděna v koordinaci s plánovanými akcemi dalších subjektů, konkrétně s rekonstrukcí plynovodu společnosti RWE GasNet a akcí Statutárního města Liberec, opravou komunikace třída M. Horákové, úsek Melantrichova – U Potůčku, zahrnující rekonstrukci vozovek a chodníků včetně dešťových stok a odvodnění komunikace. Celkové dokončení stavby, včetně finálních povrchů realizovaných městem, se předpokládá do 31. října 2016.

Na Lounsku pak SVS zahajuje rekonstrukci přívodního a rozvodných řadů v obci Chraberce a vybudování nového přívodního řadu pro sousední Chožov. K zásobování obce Chraberce byla voda původně přiváděna z vodojemu Bělušice do vodojemu Chraberce. Odtud byla zásobována obec Chraberce i sousední Chožov, ale kvůli rozdílným nadmořským výškám tlakům to však bylo velmi problematické. Výrazné zlepšení nepřineslo ani opatření, kdy byl vodojem Chraberce vyřazen z provozu a voda do obou obcí byla dodávána z vodojemu Bělušice přes redukční ventil přívodním řadem z litiny vnitřního průměru 100 a 80 mm. Přívodní řad i rozvodné řady byly uvedeny do provozu roku 1939. Jsou vedeny v místních asfaltobetonových komunikacích ve vlastnictví obce Chraberce.

V rámci investiční akce SVS dojde k rekonstrukci původních rozvodných řadů v obci Chraberce a dojde k přepojení stávajících sedmi přípojek. Rekonstruován bude i stávající přívodní řad. Zároveň bude rekonstruován místní vodojem o objemu 35 m3, který je již 15 let mimo provoz. Bude také vybudován nový přívodní řad z polyetylénu vnitřního průměru 80 mm v délce 482 metrů, který je určen výhradně k zásobení obce Chožov, a nejsou na něm přípojky. Bude napojen přes redukční ventil na přívodní řad z vodojemu Bělušice. Tím se vyřeší problém nedostatečného tlaku vody v obci Chraberce. Závěrem bude provedena obnova povrchů v rozsahu dotčeném stavbou. Stavba byla zahájena předáním staveniště 24. června 2016. Stavební práce budou zahájeny v těchto dnech (28. týden) a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 30. října 2016 v koordinaci s obcí Chraberce, která plánuje obnovu chodníků.

Investorem všech staveb je SVS.

Naše voda, plánek lokality (Řehlovice) SVS

 

 

 

 

 

12.7.2016 2.42, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

NAUČNÁ STEZKA OLŠINANAUČNÁ STEZKA OLŠINA
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Červenec 2020>>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2