19. 10. 2018

SVS zahájí v Teplicích – Sobědruhy rekonstrukci kanalizace

Severočeská vodárenská společnost (SVS) odstraní v Teplicích, místní části Sobědruhy, v ulici Srbická, nevyhovující kanalizační výusti vybudováním nové kanalizace k napojení na stávající kanalizační systém, zakončený ČOV Bystřany. Uvedl to mluvčí SVS Jiří Hladík.

Stávající gravitační kanalizace v ulici Srbická je z kameninového potrubí průměru DN 200 a je zakončena kanalizačními výustěmi TP07 a TP08. Odpadní vody jsou z přilehlých objektů svedeny bez přečištění do strouhy u komunikace III/25351. Z hlediska legislativy jde o nežádoucí stav. Zároveň byla provedena kamerová prohlídka, která prokázala, že část stoky je zborcená, a stávající kanalizační šachty jsou nevyhovující. Z uvedených důvodů dojde k investiční akci SVS, která spočívá v provedení opatření k převedení odpadních vod z výustí TP07 a TP08 na stávající kanalizační systém, zakončený na čistírně odpadních vod v Bystřanech. Přepojení kanalizačních výustí bude provedeno výstavbou nové kanalizace v délce 136,20 metrů z materiálu PVC průměru DN 200 a rekonstrukcí stávající kanalizace v úseku mezi šachtami Š 102941 a Š 10294 a v úseku mezi Š 102939 a Š 5. Rekonstruované úseky budou provedeny rovněž z PVC DN 200. Celková délka kanalizace je 163 metrů. Na vybudovanou kanalizační stoku budou přepojeny kanalizační přípojky všech objektů a uličních vpustí. Část zrušené kanalizace bude zapopílkována. V závěru dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčené stavbou.

Stavební práce budou zahájeny 18. dubna 2018 a podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do 30. června 2018. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Teplice, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 26 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 114,1 milionů korun bez DPH.

Naše voda, plánek lokality: SVS

14.4.2018 7.52, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Kalendář

<< Říjen 2018 >>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fotoblog

více >

KŘEST KNÍŽKYKŘEST KNÍŽKY
Autor: Nina Havlová

Video dne

více >