17. 7. 2019

18.10.2018 8.25, Rubrika: Vodovody a kanalizace

SVS zahájí rekonstrukci vodovodu v Podbořanech

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zrekonstruuje v Podbořanech, v ulici Na Barborce, nevyhovující úseky vodovodu v délce 322,7 metrů. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

V uvedené lokalitě se nachází dožilé úseky vodovodu z polyetylenu průměru d90, uvedené do provozu v roce 1975. Vzhledem k nekvalitnímu materiálu je vodovod poruchový, a proto SVS rozhodla o provedení rekonstrukce. Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v ulici Na Barborce mezi bytovými domy v celkové délce 322,7 metrů. Bude provedena výměna potrubí PE d90 za nové. Na řadu 1 až 4 bude použito potrubí Egeplast PEHD 100RC+ SLM 3.0 d90 x 5,4 mm, SDR 17, PN10 v délkách 80,9 m, 81,1 m, 80,2 m a 80,5 m.

Výměna potrubí bude provedena bezvýkopovou technologií – burstlining, kdy bude nové potrubí zataženo do starého při současném mírném roztlačení původního potrubí do okolní zeminy. Na začátku úseku bude vždy umístěna strojní jáma o rozměrech 3,5 x 1,5 m a na konci trubní jáma. V místech přípojek budou provedeny montážní jámy o rozměrech 1,5 x 1,0 m. Na řadu 2 budou přepojeny 4 přípojky DN 2“, na řadu 3 budou přepojeny 2 přípojky DN 2“ a na řadu 4 budou přepojeny 3 přípojky DN 2“. Na řadu 2 a 3 bude vyměněn podzemní hydrant DN80 H1 a H2 a na řadu 4 nadzemní hydrant H3 a podzemní hydrant H4. Na řadu 1 nejsou přípojky ani hydrant.

Zásobování pitnou vodou v době stavby je navrženo ve všech čtyřech pracovních úsecích provizorním vodovodem z potrubí HDPE100 DN d90/8,2 mm, délky 170,0 m v kombinaci se svěrnými mechanickými tvarovkami. Potrubí provizorních přípojek je navrženo HDPE d63. Provizorní vodovod bude napojen na stávající potrubí v začátku úseku řadu 1 v km 0,0 a povede až k poslední domovní přípojce na řadu 2. Jako náhradní zásobování v době přepojování provizorního a nově zrekonstruovaného vodovodu bude na místo provozovatelem přistavena cisterna s pitnou vodou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 15. října 2018. Zhotovitel předpokládá zahájení stavebních prací do 14 dnů od předání staveniště. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 30. listopadu 2018.

Naše voda, mapka SVS

18.10.2018 8.25, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

ZAHÁJENÍ ÚPRAV ZDYMADLA HOŘÍNZAHÁJENÍ ÚPRAV ZDYMADLA HOŘÍN
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Červenec 2019 >>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4