22. 8. 2019

3.4.2019 7.25, Rubrika: Vodovody a kanalizace

SVS zahájí rekonstrukci dožilého vodovodu v Chomutově

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje další plánovanou investiční akci roku 2019: V Chomutově, v ulici Zdeňka Štěpánka, budou zrekonstruovány dožilé úseky vodovodu v celkové 228 metrů pro 450 napojených obyvatel. Informuje o tom mluvčí SVS Mario Böhme.

Předmětem rekonstrukce jsou stávající vodovodní řady v ulici Zdeňka Štěpánka. Ulice Zdeňka Štěpánka se nachází ve vnitrobloku mezi ulicemi Palackého a Vršovců. Vodovod v uvedené lokalitě je tvořen potrubím z litiny DN 100 a DN 80, uvedeným do provozu v roce 1964. Vodovodní řady jsou dožilé, inkrustované a poruchové, z těchto důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce. Kanalizaci z roku 1950 prověřila kamerová prohlídka, je v dobrém technickém stavu a rekonstrukci nevyžaduje.

Řad A začíná v ulici Vršovců, a prochází průjezdem budovy České spořitelny, dále je veden místní komunikací podél panelových domů. Řad je zakončen mezi domy č. p. 4089 a č. p. 1025. Vodovodní řad B se napojuje na řad A v blízkosti průchodu pro pěší z ulice Palackého. Řad je veden komunikací s dlážděným krytem a místní komunikací směrem k domu č. p. 3965, kde je v zatravněné ploše zakončen.

Stávající potrubí bude v celé délce rekonstrukce obnoveno v odpovídající dimenzi a v původní trase. Celková délka rekonstruovaného řadu A činí 126 metrů za použití litinového potrubí DN 100 a délka řadu B činí 102,3 metry z litinového potrubí DN 80. Rekonstrukce potrubí bude probíhat výkopově. Přepojeno bude 8 ks přípojek. Podchod pod teplovodním kanálem bude řešen bezvýkopově, uložením litinového potrubí do ocelové chráničky. Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 23. března února 2019. Vlastní stavební práce začnou v těchto dnech. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 30. června 2019.

SVS, zdroj informací o důležitých uzavírkách: http://mapa.dopravniinfo.cz

3.4.2019 7.25, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

CHMELAŘSKÝ DEN, STEKNÍK U ŽATCECHMELAŘSKÝ DEN, STEKNÍK U ŽATCE
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Srpen 2019 >>
PÚSČPSN
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1