26. 9. 2020

19.9.2018 9.00, Rubrika: Vodovody a kanalizace

SVS zahájí rekonstrukci čistírny odpadních vod v Sukoradech

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje na Litoměřicku další plánovanou investiční akci roku 2018: V Sukoradech, jež je část obce Snědovice, provede rekonstrukci čistírny odpadních vod (ČOV) s navýšením kapacity.

Současná čistírna odpadních vod (ČOV) ve Snědovicích byla uvedena do provozu v roce 1997. Jedná se o ČOV typu SBR v jednolinkovém provedení se vstupním čerpáním a kalojemem. Splaškové odpadní vody jsou na ČOV čerpány bez jakéhokoliv předčištění ze vstupní čerpací stanice 2x denně, přímo do SBR nádrže (Sequencing Batch Reactor – princip čištění s přerušovaným provozem). V provozním objektu je umístěn elektrický rozvaděč, dmychadlo a přívod provozní vody na oplach. Objekt má zastavěnou plochu 3 x 3 m, nad půdorysem je sedlová střecha sahající k terénu. Biologická linka je tvořena kruhovou železobetonovou nádrží provozovanou jako SBR reaktor. V nádrži jsou umístěna dvě čerpadla, jedno na kal a druhé na odsazenou vyčištěnou vodu a aerační systém, který je řízen časově. Vyčištěná voda je čerpána do recipientu Obrtka potrubím DN 80 v délce cca 73 metrů s výustním objektem. Kal z kalojemu je vyvážen fekálním vozem.

Do čerpací stanice odpadních vod (ČSOV) jsou zaústěny odpadní vody ze čtyř bytových domů. V současnosti má ČSOV malou akumulaci (cca 5,3 m3), která je 1x týdně pravidelně vyčištěna fekálním vozem. Vstupní ČSOV je umístěna mimo oplocený areál ČOV a je vzdálena od ČOV zhruba 66 metrů. ČSOV je mělká šachta, která počítá s akumulací v přítokovém potrubí a dochází k vyplavování nejníže položeného bytového domu č. p. 76. Stroje a zařízení jsou původní a technologicky dožívají. Aby byla ČOV schopná plnit parametry vypouštěných odpadních vod, je nutné provést stavebně-technickou rekonstrukci a navýšit kapacitu ČOV na 90 připojených obyvatel.

V rámci rekonstrukce bude nově vystrojena a stavebně upravena vstupní ČSOV. V areálu ČOV bude osazena nová železobetonová ČOV, odtok vyčištěné vody z dosazovací nádrže bude novým gravitačním potrubím do akumulační šachty Š3, odkud bude čerpána stávajícím výtlačným potrubím do recipientu. Přebytečný kal bude čerpán do kalojemu 1, ze kterého bude přepadat gravitačně do kalojemu 2. Kal bude zahušťován odtahem kalové vody. V provozním objektu budou umístěna dvě dmychadla. Vjezdová brána bude mechanická dvoukřídlová a celé oplocení nahrazeno novým z poplastovaného pletiva včetně sloupků. V areálu ČOV budou doplněny chodníky a schody na nádrž. K ČOV bude přivedena nová přípojka NN a bude změněno místo připojení k DS. Stávající výustní objekt do vodního toku Obrtka bude zachován.

Kapacity ČOV:

90 EO (90 připojených obyvatel)

průměrné roční množství bezdeštných vyčištěných vod: 3 000,0 m3/r

průměrné denní množství bezdeštných vyčištěných vod: 8,1 m3/d

maximální přítok na AN: 2,5 l/s

přiváděné znečištění: 5,4 kg BSK5/d, 10,8 kg CHSKCr/d, 3,0 kg NL/d

Investorem stavby je SVS, stavební práce začnou koncem září a termín dokončení stavby dle smlouvy o dílo je šest měsíců od předání staveniště, tj. do 14. března 2019. Následovat bude roční zkušební provoz. Je to jedna ze staveb z oblasti tzv. strategických investicobnovy majetku pro okres Litoměřice, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 25 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 116 milionů korun bez DPH.

Naše voda, schema ČOV: SVS

 

19.9.2018 9.00, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

Maka dari itu Piala Didunia rintangan Piala Eropa Selalu guna kurang-lebih Kedua Th Aku memiliki simpanan Kusus Contohnya sewaktu sebulan menyimpan 200.000 Rupiah slot online Melampaui batas artinya sewaktu Kedua Th terkumpul Lokasi 4.800.000.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

Stromy ve Stromovce mají nové jmenovkyStromy ve Stromovce mají nové jmenovky
Foto: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Září 2020>>
PÚSČPSN
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4