7. 4. 2020

9.9.2018 6.05, Rubrika: Vodovody a kanalizace

SVS zahájí rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Doksech a Knínicích

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Doksech, v ulicích Panská a Hálkova, a v Knínicích – části obce Libouchec. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Vodovod v ulici Panské je tvořen potrubím z litiny vnitřního průměru DN 80 mm a úsekem rovněž z litiny vnitřního průměru DN 150 mm, oba řady byly uvedeny do provozu v roce 1969. V ulici Hálkova je vodovodní řad tvořen potrubím z azbestocementu o průměru DN 100 rovněž z roku 1969. Řady jsou dožilé a poruchové. Dále prokázala kamerová prohlídka nevyhovující úsek kanalizace v ulici Hálkova, tvořený z kameninových trub o průměru DN 300 mm. Potrubí je téměř po celé délce popraskané. Stoka v ulici Panská je v dobrém technickém stavu a rekonstrukci nevyžaduje. Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem. Pro rekonstrukci kanalizace budou použity kameninové trouby hrdlové KTH o průměru DN 300 mm v celkové délce 61,5 metrů. Součástí stavby je přepojení stávajících domovních vodovodních a kanalizačních přípojek. Stavba kanalizace a 1. části vodovodu bude prováděna v otevřených, pažených výkopech. Stavba 2. části vodovodu bude prováděna rovněž ve stávající trase pomocí bezvýkopové technologie. Investorem stavby je SVS, stavební práce začnou dle předpokladu v týdnu od 24. září 2018. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do čtyř měsíců od předání staveniště, tj. do 29. prosince 2018.

V Knínicích, od sjezdu ze silnice III/25361 po vodojem Knínice-Libouchec se nachází vodovodní řad z litiny průměru DN 80 z roku 1914. Vodovod je zarostlý inkrusty a zvětšuje se počet poruch, proto SVS rozhodla o provedení rekonstrukce. Předmětem stavby je rekonstrukce původního vodovodního řadu za nové potrubí z vysokohustotního polyetylenu PEHD (DN/OD) 90. Vodovodní řady budou položeny v komunikaci a zeleni. Na své trase vodovod dvakrát kříží vodoteč. V rámci stavby dojde k pokládce nového řadu v celkové délce 356,7 metrů, vč. přepojení domovních přípojek a přepojení napojených řadů. Na připojení k novému nadzemnímu hydrantu bude použito PEHD (DN/OD) 90 v celkové délce 3,5 m. Profil stávajícího vodovodního řadu bude nahrazen potrubím se stejným profilem. Trasy vodovodů jsou vedeny ve stávající trase na stávajícím pozemku. Stavba bude provedena otevřeným výkopem. Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem. Investorem stavby je SVS, stavební práce začnou dle předpokladu ve 38. kalendářním týdnu, podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 30. listopadu 2018.

Naše voda, plánek lokality (Doksy) SVS

 

9.9.2018 6.05, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

JINOŠOVSKÉ ÚDOLÍJINOŠOVSKÉ ÚDOLÍ
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Duben 2020 >>
PÚSČPSN
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3