22. 9. 2020

22.5.2020 3.56, Rubrika: Vodovody a kanalizace

SVS zahájí další opravy vodohospodářské infrastruktury

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájí v nejbližších dnech několik plánovaných oprav a rekonstrukcí vodohospodářské infrastruktury. Podrobné údaje najdou zájemci na webu SVS.

SVS mimo jiné zahajuje stavebně-technologickou rekonstrukci dožilého vodojemu v Bedřichově Světci, jež je místní část obce Bělušice. Bedřichův Světec je zásoben pitnou vodou z vodojemu, který byl uveden do provozu v roce 1970. Jedná se o zemní dvoukomorový vodojem tvořený dvojicí kruhových akumulačních nádrží kapacitě 2 x 100 m3. Stavební i technologická část je již dožilá, a proto rozhodla SVS o jeho celkové rekonstrukci. Vlastní stavební práce začínají v těchto dnech, podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději 6 měsíců od předání staveniště, tj. do 12. listopadu 2020.

V Jablonci nad Nisou, v ulici Karla Čapka, provede SVS rekonstrukci zastaralého zkorodovaného vodovodu a popraskané kanalizace. V ulici Karla Čapka se nachází vodovodní řad z litiny DN 60 z roku 1919. Potrubí je zastaralé a zkorodované. Dále se zde nachází kanalizační stoka z betonu DN 300. Kamerová prohlídka prokázala, že je potrubí popraskané, dochází k nátoku balastních vod, tvoří se kaverny, a jsou zde špatně provedené přípojky. Z uvedených důvodů a v koordinaci s investiční akcí společnosti innogy, rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v délce 108 metrů a kanalizace v délce 88 metrů. Vlastní stavební práce začnou v týdnu od 25. května 2020. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději dva měsíce od předání staveniště, tj. nejpozději do 30. června 2020.

A konečně v Žatci, v ulici Purkyněho, dojde k rekonstrukci dožilého vodovodu a děravé kanalizace pro cca 200 napojených obyvatel. V uvedené lokalitě se nacházejí úseky litinového vodovodu DN 200 a DN 80, které byly uvedeny do provozu v roce 1955. Řady jsou již dožilé. Stoka je tvořena úsekem betonového vejce DN 500/750 a potrubím z betonu DN 500, rovněž z roku 1955. Kamerová prohlídka prokázala, že potrubí vykazuje korozi materiálu u dna více jak 50 %, jsou díry ve dně, místy zcela dno chybí, a stoka má nedostatečný profil šachet. Z uvedených technických důvodů, a v koordinaci s investiční akcí města Žatec, rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 659,40 metrů a kanalizace v celkové délce 600,15 metrů. Vlastní stavební práce začnou v následujících dnech (23. kalendářní týden), podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději 31. srpna 2021.

SVS, ilustrační foto Naše voda

 

 

22.5.2020 3.56, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Ze světa

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

SYSTÉM MALÝCH TŮNĚK A MEZÍSYSTÉM MALÝCH TŮNĚK A MEZÍ
Foto: Vojta Herout

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Září 2020>>
PÚSČPSN
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4