21. 5. 2019

8.10.2014 10.42, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace

SVS začala s modernizací čistírny odpadních vod v Cínovci

Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí na Teplicku dostavbu a rekonstrukci čistírny odpadních vod v obci Cínovec. Uvedl to mluvčí SVS Jiří Hladík.

Stávající mechanicko-biologická čistírna odpadních vod Cínovec je umístěna do provozního objektu se sedlovou střechou. Byla uvedena do provozu roku 1997. ČOV je gravitačně průtočná s podzemní částí, obsahující štěrbinovou nádrž, aktivaci rozdělenou na nitrifikaci a předřazenou denitrifikaci a vertikální dosazovací nádrží. Tvoří ji dvě shodné čistírenské linky, aby bylo možné zařízení provozovat na 50 % projektovaného zatížení, které je 450 EO (ekvivalentních obyvatel). ČOV se jeví jako stavebně
a technologicky nevyhovující vzhledem k přetížení a extrémním klimatickým podmínkám v nadmořské výšce přes 800 m. n. m. Protože je část místní kanalizace jednotná, natéká na ČOV značné množství dešťových vod, což způsobuje hydraulické přetěžování ČOV a nárazové naplavování hrubého organického
i anorganického znečištění. Kromě toho se na objektu projevují stavební poruchy – je zborcená výstelka nádrží a porušená vodotěsnost, takže dochází ke kontaminaci spodních vod.

K rekonstrukci ČOV dojde výstavbou nového objektu mechanicko-biologické ČOV s kapacitou 300 EO, s novou technologií. Tato ČOV bude umístěna v místě pískového filtru původní ČOV. Nová ČOV bude pracovat v systému nízkozátěžové aktivace s částečnou aerobní stabilizací kalu při aktivačním procesu
a oddělenou aerobní stabilizací přebytečného kalu s uskladněním v kalojemech. Technologická linka bude dvojlinková (2×150 EO).

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 23. září 2014. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 13 měsíců od zahájení stavby, tj. smluvní termín dokončení stavby je 29. září 2015. Poté bude zahájen roční zkušební provoz rozšířené a zrekonstruované ČOV.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Teplice, kde je pro rok 2014 naplánováno celkem 22 staveb za 101 milionů korun bez DPH. Celkový plánovaný objem investic vč. strategických pro tento okres je 115,6 milionů korun.

Naše voda, ilustrační foto

8.10.2014 10.42, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

VODNÍ NÁDRŽ ROZKOŠVODNÍ NÁDRŽ ROZKOŠ
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Květen 2019 >>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2