7. 7. 2020

16.10.2019 7.45, Rubrika: Vodovody a kanalizace

SVS rekonstruuje vodovod ve Starém Šachově a Jílovém

Severočeská vodárenská společnost (SVS) rekonstruuje ve Starém Šachově a Jílovém poruchové a dožilé vodovody. Společnost o tom informovala v tiskových zprávách a na svém webu.

Ve Starém Šachově se nachází vodovodní řad a to v komunikaci a částečně v krajnici komunikace SÚS. Jedná se o úseky vodovodu z oceli DN 40 a DN 70 mm z roku 1907. Oba řady se nacházejí v komunikaci na levě straně směrem k obci Františkov. Další úsek pak tvoří ocelový vodovod DN 65 mm z roku 1961. Tento řad je umístěn v krajnici komunikace. Celkově jsou řady dožilé, zkorodované, s narůstajícím počtem poruch. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce. Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 591,4 metrů.

Rekonstrukce vodovodu bude probíhat v komunikacích ve vlastnictví Ústeckého kraje a ve správě příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje a v přilehlých betonových plochách, dále v místních asfaltových komunikacích ve vlastnictví a správě obce Starý Šachov. Pro nový vodovod bude použito potrubí z litiny LTH DN 80 mm o celkové délce 196,80 metrů, dále úsek z vysokohustotního polyetylenu PE-HD DN 80 mm o celkové délce 310,80 a úsek PE-HD DN 50 mm o celkové délce 83,80 metrů. Součástí rekonstrukce vodovou bude propojení celkem 15 ks vodovodních přípojek a propojení se 7 stávajícími vodovodními řady.Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 10. září 2019. Vlastní stavební práce jsou v plném proudu. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 31. prosince 2019.

Také v Jílovém, v části ulice Teplická provede SVS rekonstrukci poruchového litinového vodovodu pro cca 250 napojených obyvatel. V ulici Teplická od mostu přes Jílovský potok směrem na Děčín se nachází litinový vodovod z roku 1929. Je již dožilý s narůstajícím počtem poruch. Vodovod vykazuje značnou perforaci stěn a praskliny. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce.

Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 432 metrů. Bude rekonstruován vodovod vedoucí podél chodníku v délce 421 metrů a také bude rekonstruována odbočný řad do ulice Za Továrnou v délce 11 metrů. Rekonstrukce bude provedena z velké části bezvýkopovou metodou berstlining, tj. rozrušením stávajícího potrubí a zároveň zatažením potrubím novým. Pro nový vodovod bude použito potrubí z polyetylenu PE DN 100 mm.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 14. října 2019. Vlastní stavební začínají v těchto dnech. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději tři měsíce od předání staveniště, tj. do 14. ledna 2019.

Zdroj a plánek lokality (Starý Šachov) SVS

 

 

16.10.2019 7.45, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

RAŠELINIŠTĚ PERNINKRAŠELINIŠTĚ PERNINK
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Červenec 2020>>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2