30. 5. 2020

27.5.2013 8.53, Rubrika: Vodovody a kanalizace

SVS rekonstruuje hrubé předčištění na ČOV Mašťov

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila na Chomutovsku rekonstrukci hrubého předčištění na čistírně odpadních vod (ČOV) v Mašťově. Oznámil to dnes mluvčí SVS Jiří Hladík.

„V několika předchozích letech jsme prováděli rekonstrukce velkých ČOV, abychom je uvedli do souladu s požadavky nové přísnější legislativy. Nyní provádíme výměnu a doplnění dožívajících technologií i na menších čistírnách,“ řekl Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti

Mechanicko-biologická ČOV v Mašťově s kapacitou 610 EO (ekvivalentních obyvatel) byla uvedena do provozu koncem 70. let 20. století. Odpadní vody na ni natékají gravitační jednotnou kanalizací, na kterou je připojena většina producentů splašků v obci. Přes odlehčovací komoru před ČOV voda odtéká přes strojní česle do lapáku písku a odtud do oxidačního příkopu, provzdušňovaného aerátory. Aktivační směs poté odtéká do dosazovací nádrže, z které odtéká přečištěná vody do potoka Dubá II.

Na ČOV nebyla od uvedení do provozu provedena žádná zásadní rekonstrukce stavebního ani technologického zařízení. Stávající lapák písku je nefunkční a oddělovací komora a hrubé předčištění jsou v nevyhovujícím stavu. V rámci investiční akce SVS dojde k rekonstrukci oddělovací komory, aby vyhověla maximálním dešťovým přítokům. Bude postaven nový žlab pro strojní jemné česle a nový vertikální lapák písku s pevným připojením pro fekál. Na dně lapáku bude instalován čeřící systém, zásobovaný vzduchem z kompresoru.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 16. května 2013. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do tří měsíců od předání staveniště. Rekonstrukce bude probíhat za provozu ČOV.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Chomutov, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 20 staveb za 70 milionů Kč bez DPH.

Naše voda

 

 

27.5.2013 8.53, Rubrika: Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

NOVÝ MOST PŘES LABENOVÝ MOST PŘES LABE
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<<Květen 2020>>
PÚSČPSN
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31