17. 10. 2018

15.5.2013 14.03, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace

SVS rekonstruuje Čistírnu odpadních vod Libouchec

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila na Ústecku další letošní plánovanou investiční akci  a to rekonstrukci aktivace na čistírně odpadních vod (ČOV) Libouchec.

„V předchozích letech tzv. přechodného období jsme prioritně prováděli rekonstrukce velkých ČOV, abychom je uvedli do souladu s požadavky nové přísnější legislativy, což se nám podařilo splnit. Nyní postupně provádíme opatření k výměně a doplnění dožívajících technologií menších čistíren, což je i případ  obce Libouchec,“ řekl Bronislav Špičák, generální ředitel SVS.

Splašková kanalizace a ČOV byly v obci Libouchec vybudovány v roce 1995. Kanalizace je zčásti oddílná a zčásti jednotná, což způsobuje nátok značného množství balastních vod na ČOV. ČOV s původně projektovanou kapacitou 2630 EO (ekvivalentních obyvatel) je mechanicko-biologická s předsazenou denitrifikací, nitrifikací, čtyřmi dosazovacími nádržemi a kalojemem o objemu 150 m3. Pro mechanické předčištění slouží jemné strojně stírané česle. Kal je odvodňován na 14 kalových polích. Přečištěné vody jsou vypouštěny do Jílovského potoka.  Technologické vybavení ČOV nyní dožívá a vykazuje časté poruchy. Uzavírací armatury již téměř netěsní a poruchové jsou rovněž aerátory, takže není možné řídit množství kyslíku v aktivaci.

K rekonstrukci je navržena jedna z aktivačních nádrží, kde bude přerušovaný provoz míchání a provzdušňování – druhá bude sloužit jako záloha v původním vystrojení. V rekonstruované nádrži bude demontována původní turbína, budou vybourány spádové betony na dně a bude zde instalován jemnobublinný aerační systém a míchadlo. Jako zdroj aeračního vzduchu budou použita dvě dmychadla. Dále bude provedena výměna stávajících armatur nátoku na dosazovací nádrže a přítoky do dosazovacích nádrží budou propojeny. Bude doplněna elektroinstalace pro napojení nové technologie a návazně proběhne i úprava řídícího systému ČOV. Kapacita ČOV po rekonstrukci bude dostačujících 900 EO.

Investorem stavby je SVS. Předání staveniště proběhlo 23. dubna 2013 a vlastní práce byly zahájeny
2. května. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. srpna 2013.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Ústí nad Labem, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 25 staveb za 70 milionů Kč bez DPH. Celkový plánovaný objem investic pro tento okres je letos 78 milionů korun.

Naše voda

 

 

15.5.2013 14.03, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Kalendář

<< Říjen 2018 >>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fotoblog

více >

VÝLOV RYBNÍKA ROŽMBERKVÝLOV RYBNÍKA ROŽMBERK
Autor: Nina Havlová

Video dne

více >