5. 6. 2020

SVS odstraní v Benešově nad Ploučnicí kanalizační výusti a v Proboštově zrekonstruuje vodovod

Severočeská vodárenská společnost (SVS) odstraní v Benešově nad Ploučnicí kanalizační a zrekonstruuje kanalizaci, a zahajuje také rekonstrukci vodovodu a kanalizace v Proboštově. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Jednotná kanalizace v Benešově nad Ploučnicí zakončená volnou výustí DC 49 do řeky Ploučnice odvádí odpadní vody z činžovních domů v ulici Nádražní. Stávající kanalizace se propadá a je v nevyhovujícím stavu z důvodu posunutých hrdel, netěsností spojů, viditelných kaveren a děr na povrchu jak v trase, tak u kanalizačních šachet. Provizorní zásypy kamením zhoršují stav kanalizace, projevující se především ve zpětném zatápění objektů odpadní vodou a vyšší četností vyvážení domovních septiků. Tento nevyhovující technický i legislativní stav se SVS rozhodla vyřešit vybudováním nového kanalizačního výtlaku v délce 327 metrů, spolu s výstavbou čerpací stanice odpadních vod (ČSOV). Součástí stavby je dále rekonstrukce splaškové a dešťové kanalizace v celkové délce 263 metrů. Tím dojde k zajištění, aby splaškové vody byly důsledně odděleny od dešťových, a byly čerpány k vyčistění do čistírny odpadních vod.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 7. února 2018. Stavební práce začínají v těchto dnech a podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do sedmi měsíců od předání staveniště, tj. do 7. září 2018.

V rámci další plánované investiční akce v Proboštově, Proboštovské ulici, budou zrekonstruovány dožilé úseky vodovodu v délce 584 metrů a nevyhovující úseky kanalizace v délce 556 metrů. Vodovod v uvedené lokalitě je tvořen potrubím z litiny vnitřního průměru DN 100 mm, uvedeným do provozu v roce 1968. Řad je již dožilý a poruchový. Dále prokázala kamerová prohlídka nevyhovující úseky kanalizace, tvořené potrubím z betonu průměru DN 200 až 300 mm. Potrubí je popraskané a zkorodované. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o jejich rekonstrukci. V rámci investiční akce SVS bude původní potrubí kanalizace ve stávající trase nahrazeno novým potrubím délky 556,1 metrů za použití kameninových trub průměru DN 300, DN 400 a DN 500. Vodovod bude z části přiložen do nové trasy podél kanalizace v délce 430,7 metrů a z části bude ve stávající trase v délce 153,7 metrů nahrazen potrubím z tvárné litiny o průměru DN 100 a vysokohustotního polyetylenu o průměru DN 50. Část kanalizace v délce 107,3 metrů bude rušena. Součástí stavby je přepojení stávajících domovních vodovodních a kanalizačních přípojek. Obdobně budou přepojeny i stávající uliční vpusti, které jsou do kanalizace nyní napojeny.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 13. února 2018. Stavební práce začínají v těchto dnech vytyčením inženýrských sítí, zřízením staveniště a instalací dopravního značení. Podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do 31. srpna 2018. Stavba SVS je realizována v koordinaci s plánovanou rekonstrukcí plynovodu s investiční akcí obce Proboštov k rekonstrukci komunikace.

Naše voda, plánek lokality (Benešov nad Ploučnicí) SVS

17.3.2018 13.14, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

VN JEŽKOVECVN JEŽKOVEC
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<<Červen 2020>>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5