5. 7. 2020

Světový den vody 2018: Voda je nejvyšším veřejným zájmem

Desítky akcí spojených s oslavami Světového dne vody připravují plošně po celé zemi vodohospodáři v ČR. Zájemci tak budou moci navštívit například běžně nepřístupné prostory přehradních nádrží nebo laboratoře a areály vodohospodářských společností a dozvědět se celou řadu zajímavých údajů o vodě, její distribuci, čištění a kvalitě.

Význam vody pro každodenní život si naše společnost stále nedostatečně uvědomuje, protože neustále žijeme ve vodním blahobytu, a to v každém směru. Potřeba zachovat dostatečné množství zdrojů vody v dobré kvalitě každoročně nabývá na významu i v ČR, především v souvislosti se stále četnějšími extrémními projevy počasí. „Voda by proto měla být předmětem nejvyššího veřejného zájmu,“ zdůrazňuje předseda představenstva Svazu vodního hospodářství ČR Petr Kubala. Zatím tomu tak ale není, což se projevuje tím, že naše krajina nedokáže díky chování člověka v ní dostatečně zadržovat vodu a lidé opakovaně staví svá sídla nebo komerční stavby v záplavových oblastech. „Vodu musíme chránit a nakládat s ní tak obezřetně, abychom jí mohli my i další generace účelně a efektivně využívat pro lidskou potřebu jako vodu pitnou i pro přírodu, zemědělství, energetiku a pro další nezbytné účely. I naše děti se budou přece potřebovat napít. Bez vody to totiž nepůjde,“ dodává Kubala.

V současné době se přitom aktualizují Plány rozvoje vodovodů a kanalizací v rámci jednotlivých krajů, což je povinnost daná zákonem. „Apelujeme na to, aby kraje k těmto dokumentům přistupovali zodpovědně a vyčlenily také ve svých rozvojových plánech dostatek prostředků k investicím do vodohospodářských sítí,“ podotýká ředitel Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR) Oldřich Vlasák. To se přitom v dostatečné míře neděje, jak opakovaně prokázalo šetření Ministerstva zemědělství sledující nákladovost vodohospodářských služeb a tvorbu finančních prostředků na obnovu vodohospodářské infrastruktury (benchmarking). Podle SOVAK ČR i díky tomu síť vodovodů a kanalizací stárne, což je problém především u menších společností, které prostředky na nutnou obnovu nedokáží vytvářet.

Velké rezervy má naše země především při zadržování vody v krajině. Ta by mohla podle výpočtů Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půd zadržet ročně o téměř 2,5 miliardy kubíků vody více, než je toho schopna v současné době.

Světový den vody se koná každoročně jako připomenutí významu vody a potřeby udržitelného nakládání s vodními zdroji. Tato tradice byla zahájena v roce 1993, kdy byl Valným shromážděním Organizace spojených národů 22. březen vyhlášen Světovým dnem vody. Mottem letošního Světového dne vody 2018 je „Nature for water“.

Přehled doprovodných akcí ke Světovému dni vody probíhající plošně po celém území ČR naleznou zájemci na stránkách SOVAK ČR (www.sovak.cz) nebo na zpravodajském portálu Naše voda (www.nase-voda.cz).

SVH ČR, z.s.  je dobrovolné, zájmové sdružení právnických osob působících ve vodním hospodářství. SVH ČR, z.s. sdružuje společnosti a podniky, jejichž hlavním předmětem činnosti je podnikání ve vodním hospodářství a vytváření podmínek na podporu rozvoje tohoto odvětví. Má působnost na území České republiky.

SOVAK ČR je dobrovolným, neziskovým zájmovým sdružením v oboru vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. SOVAK ČR sdružuje subjekty, jejichž hlavním předmětem činnosti je zajišťování zásobování vodou nebo odvádění a čištění či jiné zneškodňování odpadních vod, a to jak z hlediska provozování a spravování, tak z hlediska vlastnictví, rozvoje a výstavby.

Zdroj: SVH, SOVAK ČR, ilustrační foto (Orlík) Naše voda – Nina Havlová

 

21.3.2018 11.16, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Rybářství a rybníkářství, Voda a naše peněženka, Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace, Přehrady a vodní díla

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

NS U MLEJNANS U MLEJNA
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Červenec 2020>>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2