9. 4. 2020

11.4.2019 7.34, Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině

Studie odtokových poměrů navrhla opatření proti povodním

Snížení povodňového ohrožení majetku a lidských životů a zvýšení možnosti zadržování vody v krajině bylo cílem vypracování Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí Sázavy.

Jak přitom informovala Jaroslava Tůmová z o.p.s. Posázaví, studii od 1. března 2017 do 31. března 2019 realizovaly zdejší obce a města ve spolupráci s Povodím Vltavy, státním podnikem a Lesy České republiky, s. p. Studie se zaměřila na to, jak zvýšit retenci vody v povodí, jak umožnit její neškodný rozliv, zachytit povodňové průtoky v poldrech a ochránit intravilán. Zmapovala téměř 140 km vodních toků a jejich povodí, což představuje zhruba 66 000 hektarů, na nichž se nachází 83 obcí s asi 100 000 obyvateli.

„Projekt byl zaměřen na posouzení stávající protipovodňové ochrany v povodí přítoků Sázavy, identifikaci problémových míst a navržení nejen přírodě blízkých protipovodňových opatření,“ řekla Kateřina Hánová, vedoucí oddělení plánování a koncepcí společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. (VRV), která byla dodavatelem projektu. Studie řešila území složené z 16 dílčích povodí, jejichž páteřní toky jsou přítoky Sázavy. „Všechna tato území, včetně měst a obcí ležících přímo na Sázavě, jsou ohrožována říčními i přívalovými povodněmi. Cílem projektu bylo analyzovat toto území jako celek, identifikovat důsledky velkých vod a zejména určit příčiny,“ dodala Kateřina Hánová. Výsledkem studie je více než 1 300 navržených opatření za více než 2 miliardy korun.

„Většina obcí už obdržela tu část studie, která se týká jejich správního území. Šest navržených úprav už se posunulo do fáze územního řízení a připravuje se jejich realizace, například v Petroupimi a Stříbrné Skalici. Některé obce mají na základě svých zkušenosti s povodněmi enormní zájem projekty realizovat,“ shrnul Václav Pošmurný ze společnosti Posázaví o.p.s., která projekt koordinovala.  Opatření, která studie navrhla, jsou různá, od oprav propustků až po budování polosuchých nádrží (poldrů). „Důležité je, že Státní fond životního prostředí na to má pořád finanční prostředky, takže čím rychleji se podaří projekty připravit, tím rychleji budou zrealizovány. A dotace mohou být poměrně vysoké,“ upozornil Václav Pošmurný.

Starosta Petroupimi Jiří Černý uvedl, že v návaznosti na studii chtějí nad obcí vybudovat polosuchou nádrž s vyšší hrází, která by je ochránila před rozvodněným Petroupimským potokem. Stavba poldru by měla stát maximálně 20 milionů korun, přitom škody při případných záplavách by byly podstatně vyšší. „Studie odtokových poměrů nám hodně pomohla,“ řekl Jiří Černý. Připomněl, že o ochranu před velkou vodou obec usiluje od roku 1987, kdy ji postihly záplavy. Tehdejší správce toku Povodí Vltavy připravil ve spolupráci s vysokou školou dvě studie, na jejich realizaci ale nebyly peníze. Tyto podklady VRV částečně využila pro novou studii. O její realizaci jedná obec s nynějším správcem toku Lesy ČR. „S největšími vlastníky jsme už domluveni na směnách pozemků pod budoucím poldrem. Prioritou Lesů ČR je ale nyní boj s kůrovcem, podnik však připravuje i výhledový seznam investic a náš poldr by v něm měl být zahrnut,“ dodal Jiří Černý.

Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí Sázavy byla zpracovávána dva roky. Výstupy byly průběžně konzultovány se zástupci dotčených měst a obcí. Projekt s náklady ve výši 15 milionů korun byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu životní prostředí, Povodím Vltavy, státním podnikem, Lesy ČR, s. p., dotčenými obcemi a Středočeským krajem.

Podrobnosti jsou veřejně přístupné na http://www.rekasazava.cz/Rubrika/Studie-odtokovych-pomeru-1.aspx.

Obecně prospěšná společnost Posázaví (Posázaví o.p.s.) vznikla v březnu roku 2004. Ve spolupráci se svazky obcí, orgány samosprávy, podnikatelskými subjekty a neziskovými organizacemi usiluje o rozvoj a propagaci Posázaví jako místa s vysokým turistickým potenciálem a zároveň místa pro kvalitní život obyvatel regionu.

Zdroj a foto: (krabice s protipovodňovými projekty) Posázaví, o.p.s.

11.4.2019 7.34, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony, Statistiky a kauzy

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

JINOŠOVSKÉ ÚDOLÍJINOŠOVSKÉ ÚDOLÍ
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Duben 2020 >>
PÚSČPSN
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3