1. 6. 2020

13.3.2018 5.53, Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině

Střední Čechy se připravují na možné sucho

Revizi propojení vodních zdrojů ve Středočeském kraji a zavedení potřebných opatření, která by v co nejvyšší míře zajistila zásobování domácností pitnou vodou v období sucha, projednala v pondělí krajská rada. Kraj to uvedl ve své zprávě.

„Nová koncepce sice nepředpokládá vybudování žádné nové vodní nádrže, ale počítá s obnovením vodních zdrojů, které se po roce 1990 přestaly využívat,“ upozornila hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO 2011).

Dokument, který nese název „Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“, uvádí, že je například vodní zdroj Mělnická Vrutice na hraně využitelnosti a větší odběr pitné vody z něj by již přinášel velká rizika. „Podle nás bude účelné, aby se obnovily vodní zdroje, které se využívaly před rokem 1990. Někde sice byla zanedbaná jejich ochrana, ale to je relativně snadno řešitelné a hlavně levnější než budování zcela nových kapacit,“ míní náměstek hejtmanky pro oblast životního prostředí a zemědělství Miloš Petera (ČSSD). Podle něj chybí například kontrola zemědělského hospodaření v ochranných pásmech těchto někdejších vodních zdrojů. „Například ve Všetatech byla v ochranném pásmu vodního zdroje založená skládka,“ upozorňuje dále náměstek Petera. Do 13. března Středočeský kraj zašle toto vyjádření Ministerstvu životního prostředí.

Vyjádření se pak stane podkladem pro vypracování rozhodnutí, zda Koncepce bude posuzována podle zákona č. 100/2001 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) a o případném rozsahu a obsahu Vyhodnocení vlivů koncepce na ŽP a veřejné zdraví podle § 10e uvedeného zákona.

Zásobování Středočeského kraje je úzce provázané s Prahou a je tudíž z velké části závislé na dodávkách z úpraven vod u nádrže Želivka, u Káraného a v pražském Podolí. Do budoucna je potřeba provést řadu investic. V Podolí se například počítá s modernizací a zvýšením výkonu. Pro region je klíčový také vodojem Kopanina, u něhož je nutné posílit dopravní kapacitu vody právě do Podolí. Pro budoucí zásobování obyvatel je výhledově nezbytná také úprava technického řešení v čerpací stanici Jesenice. Zároveň je nutné dobudovat a posílit vodovodní potrubí v některých lokalitách v rámci kraje. Měl by se kromě jiného postavit také vodojem v Roztokách nebo Horoměřicích.

Ve středních Čechách je z veřejných vodovodů zásobováno zhruba 90 procent obyvatel, přičemž skupinové vodovody zásobují 80 procent obyvatel a 10 procent připadá na malé obecní systémy.

Naše voda

13.3.2018 5.53, Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

LÍTOŽNICKÝ RYBNÍKLÍTOŽNICKÝ RYBNÍK
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<<Červen 2020>>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5