4. 8. 2020

11.10.2019 9.35, Rubrika: Přehrady a vodní díla

Stavbě VD Vlachovice bude předcházet revitalizace a ozdravení krajiny

Práce na přípravě vodní nádrže Vlachovice postupují. Jak dnes informoval mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař, aktuálně probíhá předprojektová příprava přehrady, která má zásobovat vodou obce a města ve Zlínském kraji.

Státní podnik Povodí Moravy podle Chmelaře v současnosti připravuje revitalizační opatření, která ozdraví celou okolní krajinu. Současně s tím připravilo web, kde informuje o průběhu přípravy vodního díla. Přípravu výstavby vodního díla Vlachovice již v loňském roce potvrdila vláda usnesením č. 243 ze dne 18. dubna 2018, kterým byl schválen investor VD Vlachovice – Povodí Moravy, s. p. a uloženo po dokončení předprojektové přípravy neprodleně zahájit projektovou přípravu VD Vlachovice. Příprava se týká vodního díla s maximální hladinou na kótě 390,0 m n.m., výškou hráze 40 m, plochou zátopy 212,9 ha a celkovým objemem 29,1 mil. m³.

„V současnosti pracujeme na předprojektové přípravě. Před samotnou realizací vodní nádrže totiž chceme v povodí budoucí nádrže uskutečnit řadu revitalizačních opatření, opatření v lesích, výstavbu tůní, malých vodních nádrží a soubor protierozních opatření na zemědělské půdě. V první řadě chceme ozdravit krajinu tak, aby nedocházelo ke zrychlenému odtoku vody z povodí Vláry a k vysoušení krajiny, ale aby tímto naopak došlo ke zlepšení přirozené schopnosti krajiny zadržovat vodu,“ přibližuje první kroky směřující k výstavbě vodní nádrže Vlachovice generální ředitel Povodí Morav0 Václav Gargulák. Aktuálně Povodí Moravy vyhodnocuje výběrové řízení na projektovou přípravu těchto přírodě blízkých opatření v povodí budoucího VD Vlachovice.

Současně s tím probíhá rozsáhlý inženýrskogeologický průzkum a bylo provedeno geodetické zaměření lokalit, které jsou nezbytným podkladem pro další přípravu takto významné nádrže. Probíhá také pasportizace kanalizací obcí v povodí nádrže. Podrobná technická studie, která se sestává z celého souboru odborných studií a posudků nezbytných pro upřesnění technického řešení vlastní nádrže i všech souvisejících investic, bude předána v průběhu prvního čtvrtletí příštího roku. Teprve na základě těchto podkladů bude možné naplánovat další postup příprav včetně harmonogramu.

Hlavním účelem vodního díla je zabezpečení spolehlivého vodárenského odběru a pokrytí potřeb vody v území s nedostatkem podzemních zdrojů vody. „Nádrž bude plnit řadu funkcí, ale v první řadě bude sloužit obyvatelům žijícím na území Zlínského kraje k zajištění zásobování pitnou vodou. Víceúčelové využití této nádrže bude spočívat také v protipovodňové ochraně sídel ležících podél řeky pod uvažovanou nádrží, nadlepšování minimálních průtoků pro zajištění ekologických funkcí Vláry v období sucha a rovněž zachování požadovaného ředění odpadních vod,“ říká Gargulák.

Kvůli informovanosti obyvatel Povodí Moravy připravilo web, kde si lidé můžou dohledat potřebné informace a aktuality o připravované vodní nádrži. Web obsahuje nejen informace o významu a funkcích připravované nádrže, odpovídá na nejčastější dotazy, ale také informuje například o majetkoprávním vypořádání. Vedle toho uvádí na pravou míru některé chybné informace, které se v souvislosti s přípravou nádrže objevují.

„Setkali jsme se v některých médiích například s informací, že se má jednat o jednu z největších nádrží v republice. Pro srovnání je objem VD Nové Mlýny 135 mil. m3 vody, VD Vranov 132 mil. m3 vody, VD Dalešice 126 mil. m3 vody, VD Vír 56 mil. m3 vody. V tomto ohledu nelze o VD Vlachovice s 29 mil. m3 hovořit jako o obří ani největší vodní nádrži na Moravě,“ vysvětluje Gargulák.

Aktuální informace Povodí Moravy průběžně zveřejňuje na internetové stránce http://vdvlachovice.pmo.cz/ včetně nejnovějších událostí o probíhající přípravě. Web je dostupný ze slideshow na úvodní webové stránce Povodí Moravy www.pmo.cz.

Zdroj a vizualizace přehrady: Povodí Moravy

11.10.2019 9.35, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině, Přehrady a vodní díla, Statistiky a kauzy, Hlavní zprávy

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

MYSLIVECKÝ RYBNÍK, KornaticeMYSLIVECKÝ RYBNÍK, Kornatice
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Srpen 2020>>
PÚSČPSN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6