10. 4. 2020

Stavba protipovodňových opatření v Sázavě se protáhne

Lidé v Sázavě se prý nemusí obávat případných záplav. Poukazuje na to Benešovský deník, s tím, že připravovaná protipovodňová opatření budou mít efekt už během stavby.

„Státní podnik Povodí Vltavy zažádalo coby investor projektu o povolení změny stavby protipovodňových opatření v Sázavě. U stavby došlo tedy k posunutí termínu ukončení asi o šest měsíců na konec roku 2018.  Podle sázavského starosty Petra Šibravy se v rámci projektu vyskytly důvody, kvůli kterým muselo být ukončení stavby posunuto. Vše nyní řeší stavebník a investor. „Projekt jsme připravovali 11 let, takže jestli se zpozdí o pár měsíců, tak to pro nás nehraje žádnou roli,“ řekl starosta.

Mají se tedy obyvatelé Sázavy opět příští rok bát velké vody? Podle investora nikoliv. „Od poloviny roku 2018 bude již dokončeno zkapacitnění koryta řeky Sázavy a opatření na levém břehu. Tato opatření by měla mít nepochybně příznivý efekt při zmírnění eventuálního povodňového průtoku již v průběhu stavby,“ podotkl tiskový mluvčí Povodí Vltavy Hugo Roldán.  K posunutí termínu došlo podle mluvčího s ohledem na úpravu projektu nábřežní ochranné zdi na pravém břehu Sázavy sousedící se stromovou alejí. Ochranná zeď by totiž měla co nejméně zasahovat do kořenového systému stromů aleje, která je významným krajinným prvkem města.  „K rozhodnutí o úpravě projektu došlo po vlastním vytýčení budoucí konstrukce zdi a detailním průzkumu kořenového systému stromů,“ dodal Hugo Roldán.

Úprava projektu tedy vychází vstříc dodatečným požadavkům na ochranu stromové aleje, které vznesl odborný dendrolog, aniž by však byla dotčena ochranná funkce zdi.  Posunutí termínu dokončení stavby do 31. prosince 2018 ale není jediná změna v rámci stavby protipovodňových opatření. Změní se také trasa přeložky vodovodu s průměrem 150 milimetrů, který byl v kolizi s obnovou starého koryta toku. Proto se na pravém břehu Sázavy posune o devět metrů směrem k řece.  Dojde také k prodloužení výusti nově nalezené dešťové kanalizace. Stávající dešťová kanalizace bude napojena do nové lomové šachty. Z šachty bude vyvedeno nové potrubí pod hrází do nově realizovaného ramene toku. Potrubí bude po celé délce obetonováno a ukončeno výústním objektem se zpětnou klapkou.

Zdroj: Benešovský deník, ilustrační foto (Sázava – lokalita protipovodňových opatření) Naše voda – Nina Havlová

 

30.11.2017 9.21, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině, Přehrady a vodní díla

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

JINOŠOVSKÉ ÚDOLÍJINOŠOVSKÉ ÚDOLÍ
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Duben 2020 >>
PÚSČPSN
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3