22. 5. 2024

24.4.2024 7.10, Rubrika: Lodní doprava

Stavba plavební komory Rohatec neomezí zahájení plavební sezony

Stavba nové plavební komory Rohatec/Sudoměřice a přilehlého jezu na Baťově kanálu je připravena na zahájení plavební sezóny, které proběhne už 1. května. Stavbu díky bytelnému hrazení z ocelových štětovnic a vytvořenému obtoku stavební jámy neohrozila ani vysoká voda na přelomu roku.

Nyní hrazení poslouží k zadržení vody v kanálu pro zajištění plavební hloubky pro lodě po celou plavební sezonu.  Stavební práce na prodloužení splavnosti o 7 km do Hodonína probíhají na státní hranici mezi Českou a Slovenskou republikou od září loňského roku.

„Stavební práce běží podle plánu. Stavíme půl roku a i pro oko laika je jasně rozeznatelný obrys a dno budoucí plavební komory a základová deska jezu. Zbývající úsek od zdymadla směrem k řece Moravě minulý měsíc překlenul oblouk prvního ze dvou nových hospodářských mostů. Oba zhotovitelé odvádějí dobrou práci, díky které nebude nadcházející plavební sezona na Baťově kanálu nijak narušena. Omezení se ale naopak nevyhnou pěší turisté a cyklisté, kteří po původních trasách přes jez neprojedou a musí zvolit objízdné trasy,“ říká Jan Bukovský, zástupce ředitele Ředitelství vodních cest ČR (ŘVC ČR).

„V letošním roce budou pokračovat betonáže plavební komory, jezu i horního mostu a také stavební práce na rozšíření koryta Radějovky směrem k řece Moravě. První z hospodářských mostů začne ještě letos sloužit zemědělské technice a bude tak možné se pustit do přestavby druhého mostu,“ říká Tomáš Hrabina, zástupce zhotovitele.

Vybetonována byla základová deska nové konstrukce jezu, největší na celé stavbě v objemu 371 m3. Tento týden pokračuje betonáž jezového tělesa a vývaru. Železobetonové konstrukce jezu by měly být dokončeny v srpnu, kdy by také měla proběhnout montáž technologie a hradících konstrukcí.

Na plavební komoře, jako hlavní objektu celého splavnění, je zabetonováno dno 4 ze 6 dilatačních celků. Jako poslední bude betonováno nejsložitější dno dilatačního celku horního ohlaví s plnícími kanály. První dilatační celek má již vybetonovány stěny a každý měsíc bude následovat další. Každou stěnu jednoho dilatačního celku tvoří 56 m3 betonu, přičemž dolní ohlaví bude vyžadovat trojnásobek, aby bylo možné do něj zakotvit dolní vrata. Celá konstrukce komory by měla být vybetonována letos v září. Osazení dolních vrat je plánováno na srpen a horních pak na říjen.

Aktuálně probíhá rozšiřování koryta Radějovky mezi hospodářskými mosty. Rozšíření prostoru u plavební komory s rejdami pro vyčkávání lodí na proplavení bude uskutečněno po dokončení betonáží v roce 2025. Druhý spodní hospodářský most bude přestavován ve 2. polovině letošního roku. Práce budou letos zahájeny i na biokoridoru, kdy bude v letních měsících vybudován nápustný objekt z Baťova kanálu a na podzim 2024 budou zahájeny výsadby.

Aby byla v co nejvyšší míře zajištěna bezpečnost cyklistů, kteří se budou pohybovat po vytyčených objízdných trasách, byla kromě původních dvou vyznačena ještě třetí objízdná trasa, která vede po silnici I/55 v kratším úseku. Od Rohatce po ní cyklisté překonají pouze most a poté ihned odbočí na polní cestu vedoucí do Petrova. Provoz slovenského přístaviště Skalica, které je v současnosti posledním přístavištěm splavného Baťova kanálu na jeho jižním konci, není stavbou nijak dotčen.

Nová plavební komora bude mít užitnou délku 38,5 m a šířku 5,3 m, tedy obdobně jako jiné komory Baťova kanálu. Překonávat bude spád 2,70 m až na hladinu řeky Moravy. Navazující současné koryto říčky Radějovky bude v délce 800 m prohloubeno a rozšířeno na 6 m, aby mohly lodě bezpečně proplouvat. Tento úsek je hraničním tokem mezi Českou a Slovenskou republikou a stavba tak probíhá na území obou států. Přebudovávají i dva původní mosty pro zemědělskou techniku, pod kterými by lodě kvůli jejich výšce neprojely. Nedílnou součástí stavby jsou rozsáhlá environmentální opatření v podobě přeložky regionálního biokoridoru na české straně, tvořeného vegetačním pásem s drobnou vodotečí. Po dokončení se tak zvýší ekologická stabilita území a zachová či rozšíří biodiverzita území. Nové biotopy budou po čase kvalitativně výrazně převyšovat původní ekologickou hodnotu biotopů na Radějovce a vyřešena bude dosavadní migrační neprostupnost říčky.

Zhotovitelem stavby je SPOLEČNOST BAŤŮV KANÁL, tvořená vedoucím společníkem firmou SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, a druhým společníkem Metrostav DIZ s.r.o..

Celkové stavební náklady dosáhnou výše 339,8 mil. Kč bez DPH, z toho prodloužení vodní cesty s plavební komorou činí 262 mil Kč bez DPH a oprava jezu Sudoměřice 77,8 mil. Kč bez DPH. Stavební náklady financuje Státní fond dopravní infrastruktury České republiky. Předpokládané ukončení stavby je plánováno na listopad roku 2025.

Zdroj a mapka tras: ŘVC ČR

24.4.2024 7.10, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině, Lodní doprava, Vodní doprava

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

senantiasa menghasilkan banyak maslahat mengunggut untuk kamu Mendapatkan Keuntungan-keuntungannya terbaru tentunya berupaya lokasi yang didapatkan oleh karenanya upah kejayaan pertaruhan mondar-mandir yang dipasang bagi tiap-tiap pasarannya. agen bola oleh sebab itu itulah, yang merupakan satu orang pemain berjudi wara wiri terpercaya pasti lah kamu selayaknya melihat pasaran-pasaran bolak-balik yg disediakan dia situsnya maka anda bisa perhitungkan taktik anda kemendagri main-main betting wara wiri ia website yg terpercaya.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

NS PERNŠTEJNSKÝMI RYBNÍKYNS PERNŠTEJNSKÝMI RYBNÍKY
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

Po
Út
St
Čt
So
Ne
P
Ú
S
Č
P
S
N
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2