6. 6. 2020

Stavba monumentální protipovodňové ochrany Uherského Hradiště začala

Obyvatelé Uherského Hradiště a Starého Města získají v následujících měsících protipovodňovou ochranu až před stoletými průtoky řeky Moravy. O slavnostním zahájení stavby informovala mluvčí Povodí Moravy Gabriela Tomíčková.

Zvýšení kapacity koryta Moravy na 818 metrů krychlových za vteřinu s převýšením 30 centimetrů si v první etapě staveb vyžádá 222 milionů Kč, z čehož 167 milionů korun pokryje dotace Ministerstva zemědělství ČR.

„Po výběrovém řízení se zhotovitelem stavby stalo Sdružení Uherské Hradiště,“ řekl generální ředitel Povodí Moravy Radim Světlík.

Vedoucím účastníkem sdružení firem je společnost D.I.S., spol. s.r.o., Brno a jeho dalšími členy pak IMOS Brno, a.s. a SMP CZ, a.s., Praha 8. Příprava stavby zahrnuje přeložky sloupů elektrického vedení, sdělovacích kabelů i veřejného osvětlení. V březnu se uskuteční potřebné dokácení stromů a náhradní výsadba, na sídlišti Štěpnice pak začnou výkopy a betonáž zdí. „Stavba je rozdělena do 24 stavebních objektů, na kterých budou práce běžet současně,“ přiblížil dále Radim Světlík s tím, že s oběma městy byli stavebníci i projektanti v neustálém kontaktu.

Stavební úpravy se budou týkat obou břehů řeky Moravy a potoka Salaška, především na pozemcích ve správě Povodí Moravy, s.p. i měst Uherské Hradiště a Staré Město. Obyvatele a jejich majetek zabezpečí ochranné hráze, zdi či obtok Baťova kanálu včetně hradícího objektu. Počítá se tak se soustavou zemních valů například kolem Rybáren a betonových zdí, obdobných jako u přístavu na Moravním nábřeží. „Zemina pro násyp hrází se bude těžit v zemníku v Boršicích u Buchlovic a navážet přes Staré Město,“ popsal průběh prací ředitel závodu Střední Morava (Povodí Moravy, s.p.) Pavel Cenek.

S harmonogramem prací seznámil koordinátor stavby policisty i strážníky. Doprava stavebních materiálů tak nejvíce zatíží ve Starém Městě ulice Brněnská, Nám. Hrdinů, Hradišťská, Amálie Škráškové a Trávník. V Uherském Hradišti pak zasáhne ulice Zerzavice, Velehradská, Moravní nábřeží, U brány, Maršála Malinovského, Sokolovská, Jiřího z Poděbrad, J.E. Purkyně a Zahradní. Smlouvy rovněž zajišťují technický dozor investora, dále biologický, autorský i archeologický dozor s Moravským zemským muzeem.

Správce toku kladl od začátku projektování velký důraz na záchranu co nejvíce stromů a zeleně. V případě aleje u Rybáren se tak projektanti soustředili hlavně na zachování alespoň jedné řady lip. U čistírny odpadních vod v lokalitě Štěpnice se podařilo prosadit stavbu zídky a zachránit tak vzácné jerlíny japonské. Místa pro náhradní výsadbu si pak určili zástupci jednotlivých měst. Nový pás zeleně tak má vyrůst například podél Moravy v místní části Mařatice–Jaktáře nebo v místní části Štěpnice podél vodního toku Olšávka. Ve Starém Městě má nová výsadba místo podél cyklostezky ze Starého Města na Velehrad a v lokalitách rybníku Širůch, Trávník a nádrže Louky.

Projekt pro stavební povolení vypracoval Dopravoprojekt Brno a.s. ve spolupráci s HYCO PROJEKT a.s. Bratislava a dokumentaci pro územní řízení měla na starosti firma Pöyry Environment a.s. K úplnému dokončení protipovodňové ochrany Uherského Hradiště a Starého Města bude ještě třeba vyprojektovat a provést další etapy staveb nad a pod městem. Konkrétně se jedná o úsek od obchvatu od Kunovic po čistírnu odpadních vod a od zaústění Březnice po Kudlovský potok. „Ochrana před stoletými průtoky včetně bezpečnostního převýšení třicet centimetrů bude nicméně i tak plně funkční,“ uzavřel generální ředitel Radim Světlík.

Naše voda

22.3.2013 9.10, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Prevence povodní, voda v krajině

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

VN JEŽKOVECVN JEŽKOVEC
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<<Červen 2020>>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5