2. 6. 2020

Státní podnik Povodí Vltavy obnovil průtočnost drobných vodních toků

V rámci péče o svěřené vodní toky dokončil státní podnik Povodí Vltavy v posledních dnech opravy opevnění dna koryt na Bohunickém a na Křižanovském potoku v Bohunicích nad Vltavou a v Křižanově u Branic. Informoval o tom dnes Hugo Roldán z oddělení styku s veřejností Povodí Vltavy.

Podnik podle Roldána rovněž sanoval opevnění levého břehu řeky Lužnice ve Hvožďanech u Bechyně v délce přes 220 metrů, a provedl probírky břehových porostů na Žďárském a na Novodomském potoku u Kaplic, na Bílinském potoku ve Veselíčku u Milevska a na drobném vodním toku Čertík v obci Úsilné u Českých Budějovic. Všechny tyto opravy si vyžádaly investice ve výši 2,99 milionu korun.

Opravy zahrnovaly položení kamenné dlažby na dně koryta Bohunického potoka v délce 65 m, na Křižanovském potoku šlo o celkovou opravu opevnění koryta v obci Křižanov, včetně obnovy výústní potrubí od dešťové kanalizace domů v obci. Na Lužnici bylo třeba odtěžit část ujetého svahu pro následné uložení břehové patky z těžkého kamenného záhozu a vysvahování břehu. Po dokončení byl svah a ostatní dotčené pozemky urovnané a osety vhodnými travinami. Na potocích Novodomský, Žďárský, Bílinský a Čertík odstranil státní podnik náletové křoviny a dřeviny, které rostly přímo na průtočném profilu těchto drobných vodních toků.

Všechny tyto práce mají za cíl zajistit průtočnost vodních toků, které tak mohou plnit jednu ze svých hlavních funkcí, tj. plynule odvádět vody a snížit tak riziko rozvodnění a následných škod v případě příchodu povodňových průtoků.

Na území o celkové rozloze 28 708 km² spravuje Povodí Vltavy, státní podnik, více než 23 000 km vodních toků v hydrologickém povodí řeky Vltavy a v dalších vymezených hydrologických povodích, z toho je 5 470 km významných vodních toků, téměř 12 000 km určených drobných vodních toků a dalších téměř 5 700 km neurčených drobných vodních toků. Dále má právo hospodařit se 111 vodními nádržemi a 9 poldry, z toho je 31 významných vodních nádrží, 20 plavebními komorami na Vltavské vodní cestě, 48 pohyblivými a 295 pevnými jezy a 19 malými vodními elektrárnami.

Naše voda, ilustrační foto Povodí Vltavy (Bohunický potok po opravách)

29.12.2016 11.18, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Rybářství a rybníkářství, Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

VN JEŽKOVECVN JEŽKOVEC
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<<Červen 2020>>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5