13. 7. 2024

Stanovisko SOVAK k varovné studii ČHMU

Podle Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK) nejsou varovné zprávy o výskytu pesticidů v podzemních a povrchových vodách nijak překvapivé a neočekávané. Sdružení to uvádí ve svém vyjádření ker studii Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Problematice používání pesticidů a jejich vlivu na zdraví lidí a životní prostředí se podle SOVAK například již řadu let věnuje Evropská komise. Již v roce 2009 vydal Evropský parlament a rada rámcovou Směrnici 2009/128/ES pro dosažení udržitelného používání pesticidů. Z této směrnice vychází i Národní akční plán (NAP) ke snižování používání pesticidů v ČR (k dispozici na http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/rostlinna-vyroba/pesticidy/narodni-akcni-plan-cr-nap/), který je závazný a obsahuje mimo jiné řadu konkrétních opatření a cílů pro omezení negativního dopadu používání pesticidů na povrchové a podzemní vody. Na přípravě NAP zástupci SOVAK intenzivně spolupracovali a nadále se účastní jednání ke kontrolám jeho plnění a aktuálně také přípravy na druhé plánovací období.

SOVAK se na základě probíhajících jednání a dosahovaných výsledků nedomnívá, že by aktuální informace o výskytu pesticidních látek ve vodách byly způsobeny významným zhoršením stavu podzemních, povrchových či pitných vod v posledním roce. Z pohledu SOVAK se jedná zejména o důsledek stále se zlepšujícího monitoringu vody, lepších analytických možností a širšího spektra sledovaných látek (velký rozvoj zaznamenala zejména analytika v oblasti produktů rozpadu látek tj. jejich metabolitů). Na druhou stranu je ale nutné konstatovat, že ani v současné době není monitoring dostatečně cílený a i v budoucích letech lze očekávat zjištění výskytu dalších látek. Důležitým aspektem je skutečnost, že jsou v rámci rozšířeného monitoringu často nacházeny rozpadové produkty látek, a látky, jejichž aplikace je v EU i v ČR již řadu let zakázána. Významného zlepšení s ohledem na ochranu vod také doznal systém povolování a přehodnocování povolených přípravků.

Přesto nebo právě proto SOVAK stávající zprávy o výskytu látek považuje za velmi důležité a významné pro podporu a urgenci realizace opatření navržených v národním akčním plánu. Řada navržených opatření totiž přesto, že akční plán byl schválen vládou v roce 2012 na období pěti let, nebyla stále odpovědnými resorty realizována (mimo jiné Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí).

V oblasti ochrany vod SOVAK považuje za prioritní úkoly NAP zejména další zpřesnění monitoringu výskytu látek, zpracování metodiky hodnocení pesticidními látkami ohrožených oblastí, zpracování zásad hospodaření v ohrožených oblastech a ochranných pásmech vodních zdrojů pro minimalizaci rizika vyplavován pesticidních látek do vod a v neposlední řadě také zajištění finanční podpory na realizace potřebných technologických opatření na úpravnách vod tam, kde nebude možné zajistit snížení obsahu pesticidních látek vhodnými agrotechnickými opatřeními

Důležitým a dosud neakceptovaným požadavkem SOVAK je založení cíleného monitoringu a následně i agrotechnických opatření na on-line elektronicky poskytovaných údajích o aplikaci látek jejich uživateli. Bez těchto informací nebude nikdy monitoring vod dostatečně cílený a nebude možné objektivně odhalovat a účinně minimalizovat zdroje znečištění.

SOVAK chápe, že změny hospodaření v oblastech ohrožených pesticidními látkami, mohou znamenat pro hospodařící subjekty negativní ekonomický dopad, proto v rámci NAP prosazuje, aby součástí řešení problematiky udržitelného a bezpečného používání pesticidních látek bylo i posouzení těchto dopadů v porovnání s reálnými dopady na zdraví spotřebitelů pitné vody a náklady na potřebná opatření na vodních zdrojích a úpravnách vod a to včetně přehodnocení finanční a dotační politiky v zemědělství včetně stávající legislativní a finanční podpory pěstování energetických a technických plodin.

Zdroj: Oldřich Vlasák, ředitel SOVAK ČR, za technickou správnost odpovídá: Ing. Radka Hušková, Ing. Petr Vašek, Ing. Ondřej Beneš

Ilustrační foto (kontaminace vody zemědělskou činností) Naše voda – Nina Havlová

 

21.8.2017 13.49, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace, Statistiky a kauzy

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

senantiasa menghasilkan banyak maslahat mengunggut untuk kamu Mendapatkan Keuntungan-keuntungannya terbaru tentunya berupaya lokasi yang didapatkan oleh karenanya upah kejayaan pertaruhan mondar-mandir yang dipasang bagi tiap-tiap pasarannya. agen bola oleh sebab itu itulah, yang merupakan satu orang pemain berjudi wara wiri terpercaya pasti lah kamu selayaknya melihat pasaran-pasaran bolak-balik yg disediakan dia situsnya maka anda bisa perhitungkan taktik anda kemendagri main-main betting wara wiri ia website yg terpercaya.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

VÝROČÍ 110 LET ÚPRAVNY VODY KÁRANÝVÝROČÍ 110 LET ÚPRAVNY VODY KÁRANÝ
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

Po
Út
St
Čt
So
Ne
P
Ú
S
Č
P
S
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4