24. 6. 2024

31.5.2021 16.19, Rubrika: Statistiky a kauzy

SPÚ zahájil 408 veřejných zakázek za 2,240 mld. Kč

Státní pozemkový úřad (SPÚ) za první čtvrtletí roku 2021 zahájil celkem 408 veřejných zakázek, které se týkají realizací plánů společných zařízení, a to v celkovém objemu předpokládaných hodnot 2,240 mld. Kč bez DPH.

„Za první čtvrtletí roku 2021 jsme zahájili celkem 408 veřejných zakázek, které se týkají realizací plánů společných zařízení, což je nesporně jeden z nejhmatatelnějších výsledků pozemkových úprav. Jedná se o 114 veřejných zakázek na stavební práce (stavby polních cest, vodohospodářských opatření, protierozní a protipovodňová opatření), které jsou zadávány převážně ve zjednodušeném podlimitním řízení nebo v otevřeném podlimitním řízení, a to v celkovém objemu předpokládaných hodnot 2,071 mld. Kč bez DPH,“ upřesnil Martin Vrba, ústřední ředitel SPÚ.

Do této kategorie stavebních prací patří i 19 veřejných zakázek s předpokládanou hodnotou pod 6 mil. Kč bez DPH, které byly zadány jako veřejné zakázky malého rozsahu, v celkové předpokládané hodnotě 55 mil. Kč bez DPH. Se stavebními pracemi souvisejí inženýrské činnosti, kterými jsou projekční činnosti, výkon technického dozoru stavebníka (TDS), koordinace v oblasti bezpečnosti práce (BOZP) apod. Za sledované období bylo zahájeno celkem 266 takových zakázek v celkové předpokládané hodnotě 60,9 mil. Kč bez DPH.

K realizacím plánu společných zařízení náleží i 9 veřejných zakázek na služby, které představují realizace opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí, tedy prvků ekologické stability a dále realizace větrolamů. V tomto případě se téměř vždy jedná o nadlimitní veřejné zakázky, zadávané v nadlimitním otevřeném řízení, a to v celkovém objemu předpokládaných hodnot 52,6 mil. Kč bez DPH.

Plán společných zařízení (PSZ) obsahuje zejména cestní síť, protierozní a vodohospodářské opatření a opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí. Je posuzován sborem zástupců vlastníků a schvalován zastupitelstvem obce. Před návrhem nového uspořádání nových pozemků se zpracovává PSZ, což je soubor: opatření ke zpřístupnění pozemků – návrh polních a lesních cest, propustky, brody aj; opatření k ochraně půdního fondu – návrh protierozních opatření jako jsou meze, příkopy, průlehy, ochranné zatravnění, ochranné zalesnění aj.; vodohospodářských opatření k neškodnému odvedení povrchových vod a ochraně území před záplavami jako jsou nádrže, rybníky, úpravy toků, odvodnění, ochranné hráze, suché poldry aj.; opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí zvyšující ekologickou stabilitu území (prvky územního systému ekologické stability (ÚSES) – biocentra, biokoridory, interakční prvky), zajišťující propustnost krajiny a navrácení zeleně do krajiny např. ve formě liniových prvků podél vodotečí a polních cest apod. (zákon 139/2002 Sb.).

SPÚ, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

 

 

31.5.2021 16.19, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Rybářství a rybníkářství, Prevence povodní, voda v krajině, Přehrady a vodní díla, Statistiky a kauzy

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

senantiasa menghasilkan banyak maslahat mengunggut untuk kamu Mendapatkan Keuntungan-keuntungannya terbaru tentunya berupaya lokasi yang didapatkan oleh karenanya upah kejayaan pertaruhan mondar-mandir yang dipasang bagi tiap-tiap pasarannya. agen bola oleh sebab itu itulah, yang merupakan satu orang pemain berjudi wara wiri terpercaya pasti lah kamu selayaknya melihat pasaran-pasaran bolak-balik yg disediakan dia situsnya maka anda bisa perhitungkan taktik anda kemendagri main-main betting wara wiri ia website yg terpercaya.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

VÝROČÍ 110 LET ÚPRAVNY VODY KÁRANÝVÝROČÍ 110 LET ÚPRAVNY VODY KÁRANÝ
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

Po
Út
St
Čt
So
Ne
P
Ú
S
Č
P
S
N
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30