22. 8. 2019

Spotřeba vody na osobu a den loni mírně vzrostla

V roce 2015 vzrostla v ČR spotřeba vody. Vyplývá to z šetření, které zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Podle něj „vzrostlo specifické množství vody fakturované celkem o 2,1 litru na osobu a den na 131,5 l/os/den a voda fakturovaná domácnostem vzrostla o 0,6 l/os/den na 87,9 l/os/den“.

Cena pitné vody stoupla v průměru o 0,80 Kč/m3 z 34,80 Kč/m3 na 35,60 Kč/m3 bez DPH . Podíl obyvatel zásobovaných vodou z vodovodu činil v roce 2015 na 94,2 %, což představuje nárůst o 12,5 tisíc napojených obyvatel. Délka vodovodní sítě vzrostla o 0,3 %, počet osazených vodoměrů vzrostl o 0,7 %, počet vodovodních přípojek vzrostl o 0,5 %. Výroba vody určené k realizaci vzrostla o 11,9 mil. m3, tj. o 2,0 %. Vzrostlo i množství vody fakturované celkem o 1,7 %. Z toho domácnosti odebraly o 0,9 % více a ostatní odběratelé o 3,5 % více. Podíl ztrát z vody vyrobené určené k realizaci vzrostl z 16,6 % na 16,8 %.

Podíl obyvatel bydlících v domech napojených na kanalizaci ve sledovaném roce vzrostl z 83,9%  na 84,2%. Celkový počet obyvatel v domech napojených na kanalizaci je  8 882 tisíc, z toho je 95,9 % napojeno na čistírnu odpadních vod, což představuje meziroční nárůst o 1,3 %.

Cena stočného vzrostla v průměru o 0,80 Kč/m3 z 29,80 Kč/m3 na 30,70 Kč/m3 bez DPH. Celkové množství vody čištěné (včetně vod srážkových) pokleslo o 4,1 % a podíl čištěných vod činil 97,0 %. Počet čistíren odpadních vod vzrostl o 50 zařízení a množství vyprodukovaných kalů vzrostlo o 13,8 tis. t sušiny, tj. o 8,7 %.

V referenčním roce 2015 bylo do ročního zjišťování „Vodovody, kanalizace a vodní toky“ (VH8b-01) zahrnuto 1 436 subjektů, z toho 1 154 obcí a 282 profesionálních provozovatelů, z nichž 26 provozuje vodovody a kanalizace současně ve více krajích. Vykazované údaje jsou dopočítávány na celou republiku.

Naše voda, ilustrační foto Naše voda

7.5.2016 2.54, Rubrika: Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace, Statistiky a kauzy

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

CHMELAŘSKÝ DEN, STEKNÍK U ŽATCECHMELAŘSKÝ DEN, STEKNÍK U ŽATCE
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Srpen 2019 >>
PÚSČPSN
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1