25. 6. 2024

21.3.2023 9.21, Rubrika: Vodovody a kanalizace

Spolupráce mezi Povodním Odry a vodohospodáři je důležitá

Světový den vody, který si připomínáme každoročně 22. března, je letos zaměřen na urychlení změn prostřednictvím partnerství a spolupráce. Voda v surové podobě patří nám všem a je potřeba toto přírodní bohatství společně chránit. Musí to však fungovat i obráceně, společným úsilím bychom měli také chránit sami sebe proti extrémním projevům klimatu, jako jsou přívalové povodně, nebo naopak dlouhotrvající období bez dešťových či sněhových srážek.

Díky intenzivnější spolupráci Povodí Odry a SmVaK a OVAK je i nadále zabezpečenost dodávek vody pro pitné účely i průmysl v celém regionu prakticky stoprocentní a jeho obyvatelé mohou plně využívat naše vodní bohatství, číká Šárka Vlčková, mluvčí povodí Odry.

Prioritami státního podniku Povodí Odry jsou bezpečnost a spolehlivost vodních děl a snížení nepříznivých účinků sucha a povodní. Právě v roce 2022 vstoupila v účinnost již třetí aktualizace Plánu dílčího povodí Horní Odry pro období 2022-27. Ten harmonizuje základní veřejné zájmy ochrany vod, jako složky životního prostředí, snižuje nepříznivé účinky sucha a povodní a napomáhá udržitelnému užívání vodních zdrojů, zejména pro účely zásobování pitnou vodou.

„Mimo přípravy velkých investičních celků ke zmírnění povodní nebo sucha se také věnujeme péči o drobné vodní toky, komunikaci s pobřežníky, s vlastníky pozemků tvořících koryta drobných toků a vlastníky staveb, které kříží vodní toky nebo jsou umístěny v souběhu říčních koryt. Náš podnik kladným postojem umožnil vybudování cyklostezek, cyklotras, tras pro pěší na říčních hrázích a březích, a tak umožnil přístup k vodním tokům. Přesto stále zdůrazňujeme, že volnočasové aktivity u vody a obecné nakládání s vodou stojí na vlastní odpovědnosti jednotlivců,“ řekl generální ředitel státního podniku Povodí Odry Jiří Tkáč a dodal: „Nad rámec našich zákonných povinností postupně ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje vybavujeme vytipované jezy záchrannými prvky, které pak zvyšují šanci při záchraně tonoucího. V roce 2022 postihly naše území lokální povodňové události způsobené vydatnými srážkami, které střídaly krátká období sucha. Díky nadstandardní úrovni řízení Vodohospodářské soustavy Povodí Odry podle manipulačního řádu, který prošel modernizací, jsme tyto výkyvy počasí zvládli.“

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava jako nejvýznamnější vodárenská společnost v moravskoslezském regionu vyrábí 95 % pitné vody z povrchových zdrojů ve správě státního podniku Povodí Odry. Jedná se o údolní nádrže Šance a Morávka v Beskydech a kaskádu nádrží Slezská Harta – Kružberk v podhůří Jeseníků. Kvalitní pitnou vodu z centrálních úpraven vod v Podhradí u Vítkova, Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí a Vyšních Lhot na Frýdecko-Místecku pije zhruba jeden milion obyvatel Moravskoslezského, ale také Olomouckého kraje.

„Všichni vidíme, že se okolní prostředí mění. Ve své činnosti to pociťujeme také, kdy se období sucha střídají s obdobími prudkých dešťů. Obě situace komplikují práci při úpravě surové vody na vodu pitnou. Stejně tak na nás má negativní vliv kůrovcová kalamita a odstraňování následků, kdy vznikají v horském terénu místo lesa holiny, které vodu nedokážou zadržovat. Do menších lokálních úpraven v Beskydech pak v případě prudkých dešťů přitéká velké množství vody s velkým zákalem, což je náročné pro její úpravu, nebo je ve zdrojích naopak vody velmi málo, protože holiny jsou při delších období bez dešťů vyprahlé. Právě proto nyní oceňujeme skutečnost, že díky systému Ostravského oblastního vodovodu jako páteřního systému pro výrobu a distribuci pitné vody v regionu, můžeme zajistit spolehlivou výrobu kvalitní pitné vody z údolních nádrží pro všechny naše odběratele. Takže vnímejme tuto spolupráci všech zainteresovaných stran tak, že bychom se měli společně zaměřit na to, že krajina bude také z hlediska využívání vodních zdrojů fungovat v režimu, který je dlouhodobě udržitelný. Přiznejme si, že na řadu dnešních problémů jsme si zadělali během předlistopadového období intenzivního zemědělství bez ohledu na dopady na okolí. Otázkou zůstává, jak dalece jsme se poučili. Zároveň musím konstatovat, že pracuje-li letošní motto Světového dne vody s pojmy, jako jsou partnerství a spolupráce, pak právě díky této kooperaci se státním Podnikem Povodí Odry, nebo společností OVAK jsme vždy dokázali vzájemnou vstřícností a pružnou realizací provozních opatření zajistit bezproblémové dodávky kvalitní pitné vody všem našim odběratelům. A to jak v obdobích, kdy nás trápily povodně, nebo naopak delší období sucha, případně pandemická situace v uplynulých letech,“ řekl generální ředitel Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava Anatol Pšenička.

OVAK už řadu let uplatňuje různé moderní technologie, které napomohly snížit ztráty pitné vody na Ostravsku na úroveň vyspělých evropských měst. Za rok 2022 činily 1,341 milionu m3, což představuje 8,13 procenta z vody realizované.  Po stránce zdrojů vody je na tom moravskoslezský region velmi dobře. Navíc, Ostrava je zásobena jak kvalitní vodou z povodí Odry, tak vydatnými prameny na území města. Síťová infrastruktura je historicky dimenzována na daleko větší spotřebu než, jaká existuje dnes. Současné šetření vodou vnímáme u mnohých domácností jako fenomén motivovaný úsporou nákladů na život. Ale, náklady na vodu jsou oproti nákladům, například na elektřinu, plyn, teplo, služby nebo potraviny velmi nízké. Takže, možná lépe než přehnaně šetřit, je používat vodu hospodárně. Dnešní spotřeba vody je na hranici hygienického minima a neměla by dále klesat do extrému, protože zajištění osobní a sanitární hygieny u občanů je nezbytné. Vzpomeňme na nedávnou situaci s kovidem. Snažíme se chovat jako správní hospodáři, hledáme formy úspor bez vlivu na kvalitu poskytovaných služeb, i proto má Ostrava stále nejlevnější vodu ze srovnatelných měst v ČR.

„Město je živý organismus, bez kvalitní vody i spolehlivé kanalizace není funkční, proto s jeho vedením koordinujeme péči o infastrukturu s výhledem na budoucnost. Podporujeme tzv. modrozelené aktivity ke zlepšení biodiverzity na Ostravsku a každoročně podporujeme také desítky společensky odpovědných projektů v oblasti zdravotnictví, sociální péče, sportu a kultury,“ konstatoval statutární ředitel společnosti Ostravské vodárny a kanalizace Petr Konečný a dodal: „Většina našich zákazníků využívá tzv. SMART vodoměrů, které jim napomáhají efektivněji hospodařit s vodou a včas je informují o nestandardních spotřebách nebo únicích. Systémem je nyní pokryto minimálně 70 % vodoměrů, přes které protéká více než 84 % dodávané pitné vody. Aktuálním cílem je do konce roku 2026 pokrýt technologií „Chytrého měření“ celou Ostravu.  Zákazníkům poskytujeme kvalitní servis v celém spektru služeb v oblasti vodovodů a kanalizace, součástí naší nabídky je inženýrská, projekční a poradenská činnost i stavební práce.“

Zdroj a foto: POD

21.3.2023 9.21, Rubrika: Vodovody a kanalizace

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

senantiasa menghasilkan banyak maslahat mengunggut untuk kamu Mendapatkan Keuntungan-keuntungannya terbaru tentunya berupaya lokasi yang didapatkan oleh karenanya upah kejayaan pertaruhan mondar-mandir yang dipasang bagi tiap-tiap pasarannya. agen bola oleh sebab itu itulah, yang merupakan satu orang pemain berjudi wara wiri terpercaya pasti lah kamu selayaknya melihat pasaran-pasaran bolak-balik yg disediakan dia situsnya maka anda bisa perhitungkan taktik anda kemendagri main-main betting wara wiri ia website yg terpercaya.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

VÝROČÍ 110 LET ÚPRAVNY VODY KÁRANÝVÝROČÍ 110 LET ÚPRAVNY VODY KÁRANÝ
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

Po
Út
St
Čt
So
Ne
P
Ú
S
Č
P
S
N
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30