18. 8. 2018

SOVAK: Kompetence v oblasti čištění vod mají zůstat na úrovni členských států

Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR) se připojuje k stanovisku evropské vodohospodářské asociace EUREAU, která požaduje, aby stanovování požadavků na čištění dešťových vod zůstaly v kompetencích členských zemí EU.

Stanovisko SOVAK ČR:

Pozornost Evropské komise se v roce 2015 upřela do oblasti znečišťování vodních útvarů zaústěním dešťové části oddílné kanalizace a také odlehčováním z jednotných kanalizačních sítí. V této souvislosti SOVAK ČR se připojuje k stanovisku evropské vodohospodářské asociace EUREAU s tím, že zásadní změny v požadavcích na funkci stávajících odlehčovacích objektů by neměly vznikat na úrovni Evropské komise a kompetenci pro určení podmínek návrhu a funkce odlehčení by měla zůstat na úrovni členských států. Přesto je nutné vzít v potaz klimatické změny, které přinášejí změny ve snížení frekvence, ovšem při zvýšení intenzity srážek. Takové klimatické podmínky jsou problémem pro stávající kanalizační systémy a úsilí by tak mělo být směřováno do podpory dostavby oddílných kanalizačních systémů pro dešťové vody a směrem k opatřením pro zachycení vody v krajině. Pro samotné snížení dopadu odlehčení na vodní toky je nutné zvažovat celé spektrum opatření a to jak technických, tak i legislativních, ovšem vždy za podmínky předchozího vyhodnocení sociálních dopadů takových opatření po nákladovém přenosu do stočného, hrazeného konečnými spotřebiteli a vyhodnocení přijatelné nákladové úrovně pro vlastníky vodohospodářské infrastruktury, vždy na úrovni konkrétního členského státu EU.

Paralelně k této iniciativě Ministerstvo životního prostředí navrhuje vlastní úpravu této oblasti v rámci poplatkové novely vodního zákona č. 254/2001 Sb., kdy je nově požadováno, aby veškeré odlehčovací objekty na jednotné kanalizaci (v ČR je jich více jak 6 000) byly navrženy, provedeny a fungovaly dle speciální technické normy v kompetenci Ministerstva zemědělství; v opačném případě má dojít k zpoplatnění veškerých odlehčovaných vod. Tento požadavek bohužel není podložen dostatečnou analýzou současného stavu ani ekonomickou náročností splnění požadavků normy, což znamená zásadní riziko pro města a obce, které kanalizační sítě vlastní a měla by přistoupit k řešení příp. nevyhovujících objektů. Každá přestavba odlehčovacího objektu, případně dostavba akumulace či řízení toků na kanalizační síti představuje částky v řádech desítek až stovek milionů Kč, pokud je ovšem vůbec technicky realizovatelná. Situaci ztěžuje i nevyhovující stav ve zpoplatnění srážkových vod, který je vytvořen výjimkami v zákoně o vodovodech a kanalizacích, kdy více jak polovina vod čištěných na čistírnách odpadních vod pochází od nezpoplatněných producentů.

Zdroj: SOVAK ČR, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

 

26.4.2016 8.04, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Kalendář

<< Srpen 2018 >>
PÚSČPSN
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Fotoblog

více >

Přírodní rameno Dyje v lednickém areáluPřírodní rameno Dyje v lednickém areálu
Autor: Nina Havlová

Video dne

více >