20. 7. 2019

SOVAK ČR k výpočtu MŽP o navýšení nákladů pro vodné a stočné

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) zpochybnilo v reakci na dopady nové a připravované legislativy dopady těchto opatření do cen vody pro občany ČR. Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR) vydalo následně k údajům MŽP své stanovisko:

 

Ministerstvo životního prostředí předložilo následující stanovisko k plánovanému navyšování poplatků v novele vodního zákona: „Podle MŽP nejsou pravdivé ani náklady, které odborové svazy uvádějí v souvislosti se zvýšením poplatku za odběr podzemní vody o 4 Kč do roku 2022. Dle dopadové studie RIA k novele vodního zákona vychází meziroční zvýšení nákladů na platbu ceny pro vodné v důsledku zvýšení poplatku za odběr podzemní vody v období 2017–2022 maximálně cca o 18 Kč/osobu v případě, že je pro výrobu vody pitné používána podzemní voda z 50 %. A max. o 36 Kč/osobu to bude v případě, že je pro výrobu vody pitné používána podzemní voda ze 100 %. Jde o meziroční částku za osobu, ne částku za kubík, za měsíc atp.!“

Ministerstvo ve svém vyjádření bagatelizuje dopad zvýšení poplatku za odběr podzemních vod na výši plateb za vodné, ovšem dopad na konečného spotřebitele není prosté zvýšení poplatku, ale konečné promítnutí v ceně za vodné a stočné, které je díky technologické spotřebě vody při úpravě, ztrátám v distribuci, zisku a DPH o více jak 70 % vyšší, tedy nárůst poplatku o 4 Kč/m3 je fakticky nárůstem ceny o 7 Kč/m3! Navíc dochází novelou k snížení limitu zpoplatnění menších odběrů, které znamená pro malá sídla nárůst rovnou o 6 Kč/m3 (fakticky 10 Kč/m3). Při použití čísel Ministerstva[1] je celkové navýšení pro oblasti zásobované podzemní vodou 248 Kč/osobu/rok, což znamená v součtu s dopady nových poplatků za vypouštění odpadních vod více jak zmiňovaných 1 700 Kč/rodinu/rok – což přesně odpovídá celkovému dopadu nových poplatků do cen pro vodné a stočné, uváděného odborovými organizacemi, nikoliv dopadu jakéhosi „meziročního“ růstu, kterým předkladatel uměle rozkládá celkovou zátěž.

Ministerstvo zde záměrně opomíjí dopad současného zvyšování poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových, který je stejně zásadní, jako u odběrů podzemní vod a opět je selektivní, zejména u menších sídel. V hodnocení dopadů navíc chybí výpočet dopadů nově zpoplatněných vypouštění odpadních vod, za které mají být nově považovány všechny odpadní vody z odlehčovacích komor mimo požadavky normy či kanalizačních řádů. A proč je i zde dopad zvýšení poplatku na zákazníka více jak dvojnásobný? Realitou je totiž to, že vyčištěných odpadních vod je dvojnásobek, než vod fakturovaných. Důvodem jsou dešťové vody, které mají pro většinu subjektů výjimku ze zpoplatnění a také vody balastní.  Pro konkrétní lokality s menšími ČOV (např. v kraji Vysočina), vyšším podílem balastních vod a s doposud nezpoplatněným odlehčováním je běžný dopad na úrovni 5 Kč/m3.

Při použití dat Ministerstva je potom celkový dopad navrhované novely vodního zákona vyjádřen nárůstem plateb za vodné a stočné v konkrétních lokalitách o 12 až 14 Kč/m3, tedy o 438 Kč/osob/rok až 511 Kč/osoba/rok. Zároveň je nutné upozornit i na skutečnost, že současně Ministerstvo předkládá vládě novelu nařízení vlády č. 401/2015 Sb. o vypouštění odpadních vod do vod povrchových, která výrazným způsobem zpřísní požadavky na čištění odpadních vod, což opět vyvolá celkové investiční a provozní náklady v řádu miliard Kč za rok.

Je zřejmé, že chystané změny legislativy v oblasti ochrany vod navržené Ministerstvem životního prostředí znamenají daleko vyšší dopad do plateb za vodné a stočné, než je samo MŽP ochotno vůbec připustit. Za takovéto situace, kdy existuje tak značný rozpor v kalkulaci dopadů na obor vodovodů a kanalizací, je přijetí navrhované novely vodního zákona nanejvýš problematické a ohrožující udržitelnost sociálně únosné ceny vody v České republice.

Ing. František Barák, předseda představenstva SOVAK ČR

[1] O věrohodnosti výpočtů svědčí i konstatování Ministerstva „Sečteno a podtrženo: V roce 2014 činila průměrná výše ceny vodného cca 42 Kč/m3, tj. při průměrné spotřebě vody 100 l/osobu/den a 36,5 m3 za rok činily náklady na vodné cca 1489 Kč/osoba/rok.“ Prostý násobek je ovšem 1533 Kč/osoba/rok.

Další informace o problematice najdete na stránkách SOVAK ČR – www.sovak.cz

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová (vypouštění odpadních vod)

 

 

18.8.2016 8.28, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

ZAHÁJENÍ ÚPRAV ZDYMADLA HOŘÍNZAHÁJENÍ ÚPRAV ZDYMADLA HOŘÍN
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Červenec 2019 >>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4