13. 7. 2024

SOVAK ČR varuje: Připravovaná legislativa zvýší ceny vody

Nárůst nákladů pro provozovatele vodovodů a kanalizací, města, obce a také pro spotřebitele vody by znamenalo přijetí nových právních předpisů v oblasti čistoty vod. V rozhovoru pro měsíčník Moderní obec to uvádí člen představenstva SOVAK ČR Ondřej Beneš.

Ministerstvo životního prostředí přichystalo totiž pro rok 2015 řadu novel právních předpisů, které se nesou v duchu harmonizace s evropským právem, případně i jako reakce na tzv. ekoaudit, který měl za cíl zvýšit konkurenceschopnost a rozvoj podnikání v České republice z pohledu právních předpisů na ochranu životního prostředí. „Ovšem vlastní praxe navrhovaných změn je výrazně odlišná – připravené předpisy obsahují s deklarovanými cíli naprosto nesouvisející opatření, která zásadně komplikují život městům a obcím jako majoritním vlastníkům veřejných vodovodů a kanalizací, způsobují problémy vodohospodářským společnostem, ale hlavně dopadají na konečné zákazníky v podobě zásadně zvýšeného vodného a stočného,“ uvádí Beneš.

Situace podle něj spěje do stavu, kdy bude ČR opět „papežštější než papež – tedy že naše země bude mít zřejmě například nejpřísnější požadavky v rámci EU na čištění odpadních vod z malých čistíren odpadních vod (ČOV). K tomu Ondřej Beneš v rozhovoru uvádí:

Prvním legislativním počinem letošního roku je náhrada nařízení vlády o vypouštění odpadních vod do vod podzemních č. 416/2010 Sb. zcela novým nařízením vlády. V první řadě je nutné přiznat, že řada navržených změn opravdu může zjednodušit život vlastníkům ČOV v místech, kde není možné odváděné odpadní vody vypouštět do recipientu. Na druhou stranu norma přinesla zcela zásadní navýšení požadavku na odstraňování celkového dusíku z čištěných odpadních vod a to na úroveň 12 mg/l pro ČOV s kapacitou nad 50 ekvivalentních obyvatel (EO) a 20 mg/l pro 10-50 EO. Sami zástupci výrobců domovních ČOV (odborná skupina Malé domovní čistírny a odlučovače CzWA) naprosto jasně deklarovali, že dosažení takových hodnot je nereálné. Navržené hodnoty jsou i výrazně pod současnou požadovanou úroveň takzvaných nejlepších dostupných technologií (BAT) pro velké ČOV nad 10 000 EO. Stejně tak minimální požadavky na účinnost domovních ČOV, označovaných CE (realizace na ohlášení) v ukazateli celkový dusík stojí mimo realitu, kdy obdobné účinnosti nedosahují ani nejlepší německé domovní ČOV v kategorii D. K návrhu je samozřejmě ještě dlouhá řada dalších připomínek, ovšem jako zásadní problém se jeví to, že ministerstvo životního prostředí naprosto přestalo komunikovat v oblasti ochrany vod v průběhu zpracování novelizací právních předpisů a vše podstatné se odehrává nyní až v meziresortním připomínkovém řízení. Tento stav lze stěží pokládat za uspokojivý.

K dopadům připravované legislativy na města a obce pak Beneš mimo jiné říká:

Zcela aktuální je návrh nového nařízení vlády č. 59/2015 Sb., které by mělo nahradit nařízení vlády č. 61/2003 Sb. o vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Přestože limity řada studií vč. studie Ministerstva zemědělství z roku 2009 potvrzuje, že podmínky současného nařízení jsou přísnější, než požadavky Směrnice 271/91/EHS, je předkládáno další zpřísnění a to zejména odstraněním číselných hodnot limitů dosažitelných nejlepšími dostupnými technologiemi (dále jen BAT) v příloze č. 7 stávajícího nařízení. Tyto limity jsou v současné době nepodkročitelné, tedy bez souhlasu znečišťovatele není vodoprávní úřad oprávněn stanovit limity pod tuto mez. Navrhovatel se přitom opírá o závěry šetření ombudsmanky ČR „z vlastní iniciativy“ ve věci stanovování emisních limitů pro komunální čistírny odpadních vod, které nepřekvapivě obsahuje řadu stanovisek právě vlastního Ministerstva životního prostředí. Města a obce, jako majoritní vlastníci vodohospodářské infrastruktury v ČR se tak dostávají do prostředí právní nejistoty pro stávající i nové projekty výstavby a rekonstrukce ČOV, kdy již není absolutně zřejmé, na jaké limity připravovat projekty. Ovšem právě požadavek na výslednou kvalitu čištění zcela zásadně ovlivňuje investiční i návaznou provozní náročnost.

Celý text rozhovoru nejdete v připravovaném čísle měsíčníku Moderní obec, ilustrační foto (vypouštění odpadních vod ÚČOV Praha) Naše voda – Nina Havlová.

 

 

20.4.2015 13.46, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

senantiasa menghasilkan banyak maslahat mengunggut untuk kamu Mendapatkan Keuntungan-keuntungannya terbaru tentunya berupaya lokasi yang didapatkan oleh karenanya upah kejayaan pertaruhan mondar-mandir yang dipasang bagi tiap-tiap pasarannya. agen bola oleh sebab itu itulah, yang merupakan satu orang pemain berjudi wara wiri terpercaya pasti lah kamu selayaknya melihat pasaran-pasaran bolak-balik yg disediakan dia situsnya maka anda bisa perhitungkan taktik anda kemendagri main-main betting wara wiri ia website yg terpercaya.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

VÝROČÍ 110 LET ÚPRAVNY VODY KÁRANÝVÝROČÍ 110 LET ÚPRAVNY VODY KÁRANÝ
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

Po
Út
St
Čt
So
Ne
P
Ú
S
Č
P
S
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4