10. 8. 2020

31.10.2019 9.04, Rubrika: Rybářství a rybníkářství

Součástí NP Podyjí je také mnoho rybníků a mokřadů

Národní park Podyjí možná znáte hlavně díky řece Dyji a jejímu hlubokému údolí. Jak ale připomíná bulletin parku „Podyjské e-listí“, není to zdaleka jediná vodní hladina v tomto chráněném území.

Podyjí totiž skrývá i více než desítku rybníků a nemenší počet mokřadů a tůní. Je a rostliny a živočichy, kteří v nich žijí, přibližuje nový infoleták, který vydala Správa Národního parku Podyjí. Rybníky jsou uměle vytvořené nádrže, které vznikly především pro chov ryb. Nicméně mají i řadu jiných funkcí. Vytváří malebné krajinné obrazy, a pokud mají vyvinutou pobřežní a mokřadní vegetaci, jsou lákadlem pro velké množství rozmanitých druhů rostlin i živočichů. Vyrovnávají také teplotní výkyvy v okolí. Za horka ho ochlazují a za chladných nocí zase zahřívají. Jsou i nedílnou součástí malého vodního cyklu. Voda odpařená z jejich vodní hladiny se zhruba do téže krajiny vrací zpět v podobě deště či rosy.

V samotném národním parku je deset rybníků. Sedm z nich má na starosti Správa Národního parku Podyjí. Pokud vůbec jejich malá vodní plocha umožňuje chov ryb, je v nich vysazován především lín a obsádka je závislá na přirozené úživnosti. Snahou Správy parku ale je, aby velký počet ryb v rybnících nezahubil další život. Proto usiluje o to, aby voda byla průhledná nejméně do půl metru a alespoň třetinu její plochy využívaly vodní rostliny.

Velmi důležitou složkou prostředí jsou různé typy mokřadů, tůní, polních rozlivů nebo jen zamokřených půdních prohlubní. Tyto biotopy představují základní stavební kámen funkční krajiny. V minulosti spontánně vznikaly a zanikaly působením přírodních procesů. Dnes je většinou vytváří člověk a bez jeho péče by pravděpodobně postupně zmizely. V Podyjí naleznete mokřady, které vznikaly přirozeně především v blízkosti Dyje v údolí řeky. Nové tůně se naproti tomu vylouply například z malých lomů, které využívali sedláci u Popic. Dobrý prostor pro rozmanité druhy rostlin a živočichů z nich dělá pozvolný sklon jejich břehů, dobře rozvinutá vegetace, různorodé dno a přísun slunečních paprsků.

Nový infoleták je k dispozici na informačních centrech a ve znojemské budově Správy Národního parku Podyjí.

Zdroj: Podyjské e-listí, foto (Pustý rybník) autor Martina Kosová

31.10.2019 9.04, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Rybářství a rybníkářství

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

VODNÍ DÍLO ORLÍKVODNÍ DÍLO ORLÍK
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Srpen 2020>>
PÚSČPSN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6