6. 6. 2020

SmVaK podpoří aktivní zaměstnance částkou téměř 200 000 korun

Díky programu Plaveme v tom spolu!, kterým podporuje společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava (SmVaK) neziskové organizace, v nichž aktivně působí její zaměstnanci, mohou být uskutečněny projekty s celkovými náklady přesahujícími 1,1 milionu korun.

Informoval o tom dnes mluvčí SmVaK Marek Síbrt s tím, že společnost přispěje na jejich realizaci částkou téměř 200 000 korun. „Jsme rádi, že nový program vzbudil mezi našimi zaměstnanci zájem a spektrum podpořených projektů je opravdu pestré. Na jedné straně podpoříme akce pro hendikepované, kulturní události, projekty týkající se ochrany životního prostředí nebo letní tábory pro děti, pomůžeme ale také například sportovních klubům a dobrovolným hasičům v řadě míst regionu s realizací jejich aktivit pro mládež. Zásadní je, že se naši zaměstnanci chtějí podílet na rozvoji regionu, v němž žijí. Musíme umět ocenit, čemu se lidé věnují ve svém volném času a většinou bez nároku na odměnu. Jejich aktivit si vážím,“ říká generální ředitel SmVaK Anatol Pšenička.

Díky projektu bude moci uspořádat Svaz tělesně postižených ČR víkendové setkání automotoklubu invalidů v Budišově nad Budišovkou, děti ve škole v Ludgeřovicích projdou lekcemi, jak se bezpečně chovat ve vztahu k psům, Klub mladých Filadelfia a Klub Pathfinder dostanou příspěvek na letní dětské tábory v zajímavém prostředí, dobrovolní hasiči v Bohumíně – Kopytově a Českém Těšíně budou moci nakoupit pomůcky pro mládež k sportovním aktivitám a oblečení. Podporu dostanou například také mládežnické fotbalové týmy v Brušperku, Rychvaldě a Ostravě – Vítkovicích.

Další grantové kolo je plánováno na začátek příštího roku, kdy budou mít šanci ucházet se o podporu další neziskové organizace, na jejichž projektech se aktivně podílejí zaměstnanci společnosti SmVaK a na které se třeba letos nedostalo.

Příjemcem podpory v programu nemůže být fyzická osoba, ale organizace, v níž zaměstnanec žádající o příspěvek působí. Jinak řečeno, zaměstnanec žádá o finanční pomoc organizaci, v níž sám ve volném čase vyvíjí činnost. O udělení a výši případné podpory rozhodovala komise. Projekt, na který se podpora vztahuje, musí být ukončen v roce 2016. Veškeré potřebné informace se zaměstnanci dozvídají na firemním intranetu, případně v interním měsíčníku SmVaK aktuálně.

SmVaK Ostrava a.s. je rozhodujícím dodavatelem pitné vody v Moravskoslezském kraji a dlouhodobě se řadí mezi přední firmy na vodárenském trhu v ČR. Hlavní výrobní činností je výroba a dodávky pitné vody a odvádění a čistění odpadních vod. V roce 2014 společnost vyrobila 64 533 tisíc m3 pitné vody, což odpovídá spotřebě na obyvatele a den u vody fakturované celkem 128 litrů, u vody fakturované domácnostem 87 litrů.

Společnost SmVaK Ostrava a.s. provozuje kanalizační síť s délkou 1740 kilometrů v 81 obcích. Na ni je připojeno více než 525 000 obyvatel. V provozu je 111 kanalizačních čerpacích stanic a 65 čistíren odpadních vod s celkovou kapacitou 279 682 m3 za den. V roce 2014 odváděla společnost odpadní vodu ze 49 999 kanalizačních přípojek a bylo odkanalizováno téměř 28 milionů m3 odpadních vod.

Ostravský oblastní vodovod (OOV) je základním výrobním a distribučním systémem zajišťujícím dodávku pitné vody v Moravskoslezském kraji. Délka vodovodní sítě je 500 kilometrů převážně ocelového potrubí. Má tři úpravny vody s celkovou kapacitou 4850 litrů za sekundu, které upravují vodu z údolních nádrží Kružberk, Morávka a Šance ve správě státního podniku Povodí Odry. Objem 121 vodojemů systému je 302 060 m3 vody.

Rozhodujícím vlastníkem společnosti SmVaK je Aqualia Czech S.L.

Naše voda, logo SmVaK

15.2.2016 11.56, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

VN JEŽKOVECVN JEŽKOVEC
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<<Červen 2020>>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5