18. 9. 2020

Senát: Koncepce ochrany před suchem se plní nedostatečně

Vládní koncepce ochrany před následky sucha se podle Senátu nedostatečně plní a koordinuje. Kabinet by měl úkoly z ní vyplývající plnit důsledněji, stanovit odpovědnost jednotlivých institucí a dodržovat státní politiku životního prostředí. Doporučení dnes horní komora přijala na návrh své komise, která se věnuje nedostatku vody v Česku.

Senát také doporučil vládě, aby zpracovala studii výhledů množství a kvality vody v ČR se zohledněním vývoje hydrologické situace. Kabinet by měl podle horní komory zvážit vypracování strategie, která by řešila zejména zadržování vody v krajině a určila priority.

Už loni v listopadu Nejvyšší kontrolní úřad konstatoval, že v Česku chybí zásadní opatření pro boj se suchem, stejně jako potřebná právní úprava. Podle kontrolorů také nejsou současné dotační programy na řešení problematiky sucha připraveny a ministerstva nové nezavedla, výjimkou je pouze program Dešťovka. Ministerstva se závěry kontroly nesouhlasila. Situaci by mohly změnit připravené novely volního zákona nebo zákona o pozemkových úpravách.

Komise konkrétně podpořila například budování vodních nádrží a doporučila ministerstvu zemědělství vypracovat reálný harmonogram jejich výstavby včetně finančního zajištění. Komise rovněž podpořila systém propojování stávajících přivaděčů pitné vody a vytvoření dostatečné vodohospodářské kapacity pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou.

Ministerstvo zemědělství oznámilo, že bude letos chtít navýšení rozpočtu o dvě až 2,5 miliardy korun na vodohospodářské stavby a pozemkové úpravy. Zhruba 700 milionů korun by mělo jít na propojování vodárenských soustav a 1,2 miliardy korun na asi 300 menších projektů, jako jsou vodovody a obecní rybníky. Loni ministerstvo zemědělství dalo na boj se suchem 13,7 miliardy Kč.

Opatření proti suchu by měla přinést i novela vodního zákona, kterou chce ministerstvo životního prostředí zavést u nových staveb povinnost akumulovat dešťovou vodu, nebo ji nechat vsakovat. Odvod dešťové vody do kanalizace bude umožněn jen v těch případech, kdy bude prokazatelně doloženo, že jiné řešení hospodaření se srážkovou vodou není možné. Ministerstvo loni podpořilo zhruba dvěma miliardami korun na 4600 projektů, na další má připraveno 2,5 miliardy korun.

Zdroj: ČTK, ilustrační foto: wikimedia commons, Krokodyl – Vlastní dílo

11.6.2020 8.05, Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině, Přehrady a vodní díla

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

SYSTÉM MALÝCH TŮNĚK A MEZÍSYSTÉM MALÝCH TŮNĚK A MEZÍ
Foto: Vojta Herout

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Září 2020>>
PÚSČPSN
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4