6. 8. 2020

Rybníky ve Stromovce se dočkaly obnovy. Vzniknou i nové

Pražský magistrát se rozhodl přistoupit k rozsáhlé opravě všech rybníků v Královské oboře a k vybudování několika nových vodních ploch. Oznámila to městská organizace Lesy hl. m. Prahy, která Stromovku, jeden z nejnavštěvovanějších pražských parků, spravuje a revitalizaci bude také provádět.

Projekt revitalizace rybníků nejen zatraktivní prostředí parku, ale zároveň i naváže na velmi zajímavou historii rybníků ve Stromovce.

První zmínky o rybnících ve Stromovce pochází z roku 1548, kdy zde Ferdinand I. založil rybník, do kterého byla voda hnána zdviží (jezem) na břehu Vltavy. Císař Rudolf II., za jehož vlády dochází k nejvýznamnějšímu rozkvětu Stromovky, však nebyl s tímto rybníkem spokojen. A proto na jaře 1582 začali kopáči s hloubením nového velkého rybníka o rozloze 70 strychů neboli 20 hektarů.

Nový rybník byl dokončen až v roce 1591. Jeho hráz je ještě dnes patrná v podobě valu táhnoucího se od Výstaviště až k bývalé Šlechtově restauraci. Pro tak velkolepé dílo bylo zapotřebí zajistit dostatečné množství vody, a tak se Rudolf II. uchýlil k náročnému technickému řešení – vést vodu do Stromovky tunelem pod Letnou, tzv. Rudolfovou štolou. Stavba štoly trvala 11 let. V roce 1689 byl ještě uprostřed rybníka vytvořen malý ostrůvek, na kterém byla o dva roky později zbudována besídka s mostkem. Ostrůvek kruhového tvaru je stále patrný v podobě nízkého pahrbku osázeného duby.

V roce 1804 byla obora na popud purkrabího hraběte Chotka předána pražským stavům a stal se z ní veřejný park. Na obnovu tehdy již vypuštěného velkého Rudolfova rybníka však pražští stavové vůbec nepomysleli.

Současný stav rybníků ve Stromovce je žalostný. Původní opevnění břehů zcela chybí a břehy rybníků se stále více podemílají vlivem eroze. Vypouštěcí zařízení nefungují a mostky přes rybníky jsou poškozené. Cílem revitalizace je proto celková obnova rybníků a jejich uvedení do řádného technického i estetického stavu.

V první fázi dojde k odbahnění rybníků. Poté se zbuduje nové opevnění břehů pomocí kombinace kamenné dlažby nebo tarasu a přírodního vegetačního opevnění. Vegetační opevnění (kokosové rohože osázené kvetoucí mokřadní vegetací) se použije pouze v nejméně namáhaných částech břehů.

Rybníky dostanou nová stavidla a mostky a strouhy budou opraveny a obloženy kamenem. V rámci oprav se rozšíří i nátok do rybníků, včetně vodní kaskády.

V další etapě přibudou ke stávajícím rybníkům nové vodní plochy, které se vybudují v nejvíce podmáčených částech dna bývalého Rudolfova rybníka.

Nové rybníky budou respektovat stávající vzrostlé stromy a jejich břehy se rovněž opevní kamennou dlažbou nebo vegetačním opevněním. Součástí nových rybníků se stanou i různé vodní prvky a prám přes rybník. Práce budou zahájeny v říjnu 2014 a ukončeny v prosinci 2015.

Zdroj: Lesy hl.m.Prahy

 

28.10.2014 3.35, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Rybářství a rybníkářství, Prevence povodní, voda v krajině, Přehrady a vodní díla

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

MYSLIVECKÝ RYBNÍK, KornaticeMYSLIVECKÝ RYBNÍK, Kornatice
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Srpen 2020>>
PÚSČPSN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6