“K pátku 10. listopadu naši pracovníci zaznamenali desítky polámaných, vyvrácených a poškozených stromů lemujících pražské vodstvo. Většinu škod a závad jsme již odstranili a okolí potoků i rybníků dali do pořádku. Nejvíce problémů způsobily ucpané česle na Počernickém rybníce, kde velké množství větví a spadaného listí zablokovalo odtok z rybníka,” uvádí zpráva lesů.

Česle, jež tvoří kovová mříž, na rybnících fungují jako sběrna různorodého materiálu, který s sebou přinese voda. Pokud je však množství zachyceného materiálu příliš velké, česle se mohou ucpat – a právě to se stalo u Počernického rybníka. “Zaměstnanci naší organizace museli situaci rychle vyřešit: Nejprve přesměrovali vodu z obtokové nádrže přímo do rybníka a odčerpali vodu a pak už se pustili přímo do čištění česlí. Tím ale jejich práce nekončí. Protože každý podzim Prahu samozřejmě zásobuje značnými dávkami spadaného listí, i nadále budou naši pracovníci pravidelně kontrolovat čistotu těchto důležitých záchytných prvků,” dodává zpráva pražského podniku.

Na místech, kde na úklid škod nestačila lidská síla, nasadili těžkou techniku, která pomohla pohnout silnými kmeny padlých stromů. Tak tomu bylo například v případě Koztoprtského rybníka, kde vítr shodil strom do vody. Stejná situace se opakovala také u Litovicko-Šáreckého potoka, kde se pádem stromů vytvořil velký zátaras v korytě potoka, který se musel pomocí strojů rozebrat.

“Kromě škod na stromech jsme po vichřici z konce října nezaznamenali ohrožení osob nebo majetku,” dodává podnik Lesy hl.m. Prahy.

Naše voda, foto: Lesy hl.m.Prahy