22. 5. 2019

Do říčky Bělé vracejí rybáři dříve vybagrované balvany

Devátým rokem místní rybáři z organizace ČRS Skuhrov nad Bělou pro Správu CHKO Orlické hory vkládají zpět do koryta vodního toku říčky Bělá velké balvany. Vytvářejí tak úkryty pro zde žijící ryby a zpomalují tok vody. Za CHKO Orlické hory to oznámila Radka Jakoubková.

V roce 1998 proběhla v této části Orlických hor ničivá povodeň, která zaplavila mimo jiné i níže položené obce Skuhrov nad Bělou, Kvasiny a Solnice. Bezprostředně po povodni provedl správce toku Bělá odstranění povodňových škod. To spočívalo ve vybagrování koryta, a to nejen v zastavěném území a na něj bezprostředně navazujících úsecích, ale i v nezastavěném území zalesněného Antoniina údolí ve vzdálenostech 0,5 – 3,2 km nad první zástavbou. Údolí je poměrně zahloubené a říčka Bělá se na jeho úzkém dně tísní se souběžně vedoucí silnicí. Přesto se místy rozšiřuje a střídavě se na pravém či levém břehu objevují louky, které vždy sloužily jako přirozené rozlivové území. Vybagrováním původně balvanitého přírodního koryta došlo k jeho zahloubení a odstraněním kamenů ke ztrátě členitosti dna. V některých místech tak vzniklo lichoběžníkové koryto. Hlavně však zůstal na dně po odstranění balvanů a mrtvého dřeva z koryta substrát hrubého štěrku, došlo ke ztrátě úkrytů, a to v celém cca tříkilometrovém úseku nad obcí Skuhrov nad Bělou.

Místní rybáři tedy více než před deseti lety začali postupně v tomto zdevastovaném úseku budovat nízké dřevěné jízky, které již částečně rozčlenily rychlosti proudění vody. Před devíti lety pak Správa CHKO Orlické hory začala ve spolupráci s místními rybáři do prostoru mezi jednotlivými jízky vkládat do koryta velké balvany k rozčlenění proudění a vytvoření úkrytů. Toto opatření je od začátku financováno z prostředků Programu péče o krajinu. Každý rok jsou jednotlivé úseky pro uložení kamene konzultovány a odsouhlaseny správcem toku. Kameny jsou do koryta vkládány mechanizací, mají velikost do přibližně 1,0 m a jsou částečně zapuštěny do dna, tak aby vyčnívaly cca 30 cm nad normální hladinu a zároveň byly zajištěny proti odplavení. Mezi jednotlivými jezy je uloženo nepravidelně několik balvanů v počtu 5 – 15 ks v závislosti na vzdálenosti mezi po sobě následujícími jízky.

V průběhu uplynulých let, kdy jsou balvany do koryta vkládány, prošly korytem již několikrát zvýšené průtoky. Nikdy však nedošlo k odplavení uložených balvanů. Maximálně byly zaneseny splaveninami, které byly při další velké vodě zase odplaveny a tak se to stále opakuje.

Za jednotlivými balvany vznikají proudové stíny a tedy úkryty pro ryby. Že je ryby využívají, bylo prokázáno několika zkušebními odlovy, při kterých bylo zjištěno, že téměř za každým kamenem nějaká ryba je. A které druhy se zde vyskytují? Je to pstruh obecný potoční a zákonem chráněná vranka obecná.

V současné době má koryto zpět svůj balvanitý charakter a byly tak vytvořeny vhodné životní podmínky pro zdejší druhy ryb.

Zdroj: AOPK, foto: Radka Jakoubková

7.10.2014 12.29, Rubrika: Rybářství a rybníkářství, Prevence povodní, voda v krajině

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

VÝSTAVA VODOVODY-KANALIZACEVÝSTAVA VODOVODY-KANALIZACE
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Květen 2019 >>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2