26. 10. 2020

Rejdaři požadují po ministerstvu legislativní změny ohledně lodní dopravy

Chyby v legislativě neumožňují provádět základní údržbu vodních cest, zejména zanesení koryta Labe po povodních, což generuje nemalé finanční ztráty v lodní dopravě. Provozovatelé lodní dopravy se proto obrátili s žádostí o nápravu na ministerstvo dopravy.

Stanovisko podnikatelů v lodní dopravě v plném znění přetiskujeme:

Vodní doprava

Díky nedobudování stabilní vodní cesty v úseku cca 40 km z Ústí nad Labem – státní hranice dochází k maření doposud realizovaných investic na labsko vltavské vodní cestě v délce cca 270 km s 22 vodními díly v hodnotě cca 160 miliard Kč. V některých letech tak není možné realizovat mezinárodní vodní dopravu za ekonomických podmínek po více než 200 dnů v kalendářním roce. Chyby a nedostatky v legislativě neumožňují provádět základní údržbu vodních cest a dochází  tak k bezprecedentní mezioborové diskriminaci a stejně tak neumožňují modernizaci a výstavbu základní infrastruktury, tedy zejména dostavbu vodní cesty v oblasti Děčína a Přelouče.

Z titulu nedobudované infrastruktury a omezených plavebních podmínek jsou provozní ztráty rejdařů dlouhodobě sanovány prodejem lodního parku či šrotací plavidel – trvalý úbytek specielní nízkoponorové flotily konstruované pro labskou vodní cestu, kterou však nelze ani po zlepšení plavebních podmínek nahradit libovolnou lodní kapacitou ze západní Evropy. Evropská plavidla byla konstruována absolutně na jiné parametry plnohodnotných vodních cest. Od roku 1993 nebylo postaveno žádné nové plavidlo (pořizovací cena cca 60 mil. Kč). Zastaralá flotila vykazuje díky dlouhodobé kritické ekonomické situaci provozovatelů vodní dopravy obrovský technický dluh.  V důsledku dlouhodobé krize tohoto dopravního oboru nejsou rejdaři schopni plně využít program“ OPD – Modernizace plavidel“ a zajistit kofinancování ve výši cca 51 % a využít evropských prostředků ve výši cca 350 mil. Kč. Celkové čerpání prostředků bylo ve výši cca 3,5 %. Stejně tak doposud neměly ani přístavy  v ČR možnost kofinancování svého rozvoje z fondů EU.

V souvislosti s výše uvedenými zkušenostmi dochází k postupnému úpadku oboru vodní dopravy, důležitého pro pozitivní ovlivňování cenové politiky železniční dopravy v souběžném dopravním koridoru na německém území a tím současně významného pro udržení konkurenceschopnosti českého exportu a udržení přijatelných cen importu – u zboží citlivého na přepravní náklady.

Pro zastavení devastace oboru vodní dopravy je potřeba přijmout následující opatření.

Rychlá operativní opatření

Eliminovat alespoň částečně ztráty v důsledku povodně v červnu 2013. Realizovat připravený program na odstranění škod na majetku veřejných přístavů a navazující infrastruktury. Notifikovat program provozních škod provozovatelů vodní dopravy a přístavů v důsledku povodně 2013.

Realizovat Opatření ke zmírnění ztrát provozovatelů mezinárodní nákladní vodní dopravy v důsledku plavební nedostatečnosti na dolním Labi – Notifikovaný program EK  č. N 564/2005

Systémové opatření

Zpracovat koncepci vodní dopravy v ČR

Zřídit agenturu pro podporu rozvoje plavby tak, jak je tomu v řadě sousedních států a tím odstranit dlouhodobý handicap oboru vodní dopravy. V rámci MD posílení váhy odboru plavby

Dopracovat veškerou potřebnou legislativu ve vodní dopravě. Zpracovat zákon o vodních cestách s cílem zajistit rovnocenné postavení s ostatními druhy dopravní infrastruktury. Zejména umožnit úpravou zákona o SFDI běžnou údržbu vodních cest.

V rámci OPD II zajistit pokračován programu modernizace plavidel.  Zjednodušit administrativní zpracování a zrychlení schvalování projektů. V rámci evropského programu NAIADES II vytvořit další programy na podporu oboru. Prověřit možnost podpory výstavby nových plavidel z důvodu vážného narušení tržního prostředí. Nastavit program rozvoje přístavní infrastruktury a podporu přístavů jako trimodálních center.

Sjednotit právní rámec statutu ŘVC stejně jako u ŘSD a SŽDC

Vytvoření podmínek pro realizaci plavebních stupňů Děčín a Přelouč. Ukončení procesu EIA na PSD.  Uzavření mezinárodní smlouvy se SRN se zakotvením plavebních podmínek na německé straně.  Zajistit potřebné legislativní změny, které eliminují nekonečné oddalování již projednaných infrastrukturních staveb. Zajistit rozvoj přístavní infrastruktury

Systémově nastavit údržbu vodních cest srovnatelně s ostatními dopravními obory (prohrábky, zimní údržba)

Zpracovat studii proveditelnosti DOL, která umožní politikům rozhodnout – Realizace DOL ANO, NE.

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová (výstava Lodě na vodě)

26.2.2014 15.53, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

Maka dari itu Piala Didunia rintangan Piala Eropa Selalu guna kurang-lebih Kedua Th Aku memiliki simpanan Kusus Contohnya sewaktu sebulan menyimpan 200.000 Rupiah slot online Melampaui batas artinya sewaktu Kedua Th terkumpul Lokasi 4.800.000.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

VÝLOV SEMOVICKÉHO RYBNÍKAVÝLOV SEMOVICKÉHO RYBNÍKA
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Říjen 2020>>
PÚSČPSN
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1