24. 5. 2020

Registrují se první zájemci o splutí unikátního úseku Vltavy

Správa Národního parku (NP) a CHKO Šumava spustila registrační portál pro splouvání Teplé Vltavy. Informoval o tom dnes mluvčí NP Pavel Pechoušek a připomněl, že aktuální zájem je o něco vyšší než loni.

Registrační systém pro splouvání Teplé Vltavy ze Soumarského mostu do mostu u Pěkné spustila Správa NP a CHKO Šumava ve čtvrtek 10. dubna a od té doby si svůj termín zamluvilo téměř 350 lodí. Od května do konce října je Vltava splavná z Lenory až do Nové Pece. „V úseku – Soumarský most – Pěkná protéká 1. zónou Národního parku Šumava. Proto zde podle Návštěvního řádu platí registrace lodí při výšce hladiny řeky, jak v rozmezí 50-61 cm, tak i při vyšším stavu vody,“ vysvětluje Zdenka Lelková, manažerka pro regionální vztahy Správy NP a CHKO Šumava. Počet lodí, které tu smějí každý den splout je kvůli ochraně unikátní přírody regulovaný do nejmenších detailů – jeho pravidla musí určovat Návštěvní řád Správy NP a CHKO Šumava, který platí druhým rokem a na dobu neurčitou.

V květnu je povoleno splouvání jen o víkendech a státních svátcích. Od června se pravidla pro splouvání částečně mění. Splouvat se smí každý den. V nejběžnějším případě, kdy se hladina pohybuje na hranici mezi 51 a 61 centimetry může vyrazit až devět skupinek po sedmi lidech. Každý den se splouvá 12 hodin – od osmi ráno do osmi do večera.

Poslední vyplutí z registračního místa na Soumarském mostě je možné v 16 hodin. V řadě případů je splouvání Vltavy možné jen v doprovodu akreditovaného průvodce. Vybraná varianta pro splouvání byla Odborem životního prostředí, zemědělství a lesnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje vyhodnocena jako varianta bez významného vlivu na životní prostředí. Pravidla doporučil autorizovaný posuzovatel, který musel vypracovat zákonem požadované posouzení.

Vltava na území Národního parku Šumava

Část řeky Borová Lada – Polka, není regulována výška hladiny ani počet lodí. Splouvání je zde povoleno od  15.03. do 31.05 o sobotách a nedělích od 8.00 do 18.00 hodin z důvodů vyšší hladiny vody po jarním tání. V ostatních měsících je zde vody nedostatek, tak jako na všech horních částech horských řek.

Část řeky Polka – Lenora leží v CHKO a úsek není nijak omezován

Úsek Pěkná -Nová Pec má částečné omezení, časové  od 01. 05. do 31.10. a od  8:00 – 20:00 hodin . Počet lodí, časový harmonogram a výška hladiny nejsou nijak omezeny

Od 10.dubna 2014 je spuštěna registrace pro  splouvání Teplé Vltavy v úseku Lenora – Soumarský Most a Soumarský Most – Pěkná. Zde platí zvláštní podmínky uvedené v Návštěvním řádu

Úsek Lenora – Soumarský Most je splavný od  01.05. – 31.10., od  8:00 – 20:00 hodin a výška hladiny je limitována od minimem 45 cm  (dle  vodočtu  Soumarský most). Počet lodí není omezen, časový harmonogram není stanoven.

Některá pravidla pro splouvání

● Loď pro splouvání si zajišťuje každý vodák sám. Na celém toku mohou splouvat pouze kajaky a kanoe.

● Při registraci na Soumarském Mostě je nutné předložit doklad o zaplacení registrace (potvrzující e-mail).

● Každý vodák jede na vlastní nebezpečí (i v případě s doprovodem průvodce) za nezletilé děti zodpovídá přítomný zákonný zástupce nebo příslušná osoba vykonávající dohled.

● Splouvání vodních toků není umožněno osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek.

Stručný přehled Návštěvní řád – úsek Soumarský Most-Pěkná

Povolená doba splouvání: 8:00–20:00 hodin, doba povoleného vyplutí je každou celou hodinu v době od 8:00 do 16:00 hodin.

Zásady pro splouvání (květen až říjen)

1. 5.–31. 5. pouze So, Ne, svátky

1. 6.–30. 6., 1. 9.–31. 10. denně

Hladina 50–61 cm: max. registrovaných 7 lodí/hod. (max. 63 lodí/den) + průvodce (skupiny do 5 lodí včetně nemusí mít průvodce)

Hladina nad 61 cm: max. registrovaných 20 lodí/hod. (max. 180 lodí/den) bez průvodce.

1. 7.–31. 8. denně

Hladina 50–61 cm: max. registrovaných 7 lodí/hod. (max. 63 lodí/den) + průvodce (v době 14:00–16:00 hodin skupiny do 5 lodí včetně nemusí mít průvodce)

Hladina nad 61 cm: max. registrovaných 20 lodí/hod. (max. 180 lodí/den) bez průvodce

● Čas vyplutí jednotlivých registrovaných lodí (skupin) je 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 a 16:00 s tolerancí 15 minut po stanovené hodině.

● Uvedené výšky hladin jsou vyznačeny ryskami na vodočetné lati na Soumarském Mostě u mostního pilíře. Pro určení výšky hladiny je rozhodný stav na vodočetné lati v daný den v 8:00 hodin. Při poklesu hladiny pod 52 cm bude vydáno upozornění, že následující den může nastat stav, kdy nebude možné příslušný úsek splouvat.

● Registrace plavidel pro splouvání úseku Soumarský Most–most u Pěkné se provádí prostřednictvím internetového registračního systému nebo v povolené době splouvání přímo v nástupním místě Soumarský Most (v případě neobsazených míst). Pro každé registrované plavidlo bude před splutím vyhrazeného úseku v nástupním místě Soumarský Most vydána nezaměnitelná registrační známka.

Zdroj dat: NP Šumava, ilustrační foto NP Šumava

 

16.4.2014 12.43, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Rybářství a rybníkářství, Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

OKOLÍ VĚŽICKÉHO RYBNÍKAOKOLÍ VĚŽICKÉHO RYBNÍKA
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<<Květen 2020>>
PÚSČPSN
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31