15. 6. 2024

5.6.2024 11.13, Rubrika: Vodovody a kanalizace

PVK aktivně přispívají k plnění klimatického plánu Prahy

Hlavní město Praha přijalo v roce 2019 přelomové usnesení, ve kterém se město dobrovolně zavázalo začít aktivně sledovat a postupně snižovat své přímé i nepřímé emise oxidu uhličitého (CO2).

Město tím oficiálně vyhlásilo svůj klimatický závazek snížit emise CO2 o 45 % do roku 2030 ve srovnání s rokem 2010 a současně konstatovalo, že odklon od fosilních paliv při výrobě energie, v dopravě a při dalších ekonomických aktivitách města nepovažuje za hrozbu, ale za příležitost postupně transformovat město v ekologicky přátelskou metropoli atraktivní pro život. Náměstkyně primátora pro oblast životního prostředí Jana Komrsková zdůraznila, že přijetí klimatického plánu se stalo zásadním krokem k tomu, aby se mohla naplnit vize Prahy jako lídra v oblasti udržitelnosti a ochrany klimatu.

„Ve spojení s pitnou a odpadní vodou hrají Pražské vodovody a kanalizace (PVK) a Pražská vodohospodářská společnost klíčovou roli v udržování kvality života a environmentální udržitelnosti v našem městě. Díky moderním technologiím a efektivním postupům přispívají k ochraně našich vodních zdrojů a minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí. Vodohospodáři se aktivně podílejí na projektech zlepšení kvality pitné vody a odpadních vod, což je zásadní pro ochranu ekosystémů a zdraví obyvatel. V kontextu klimatického plánu umožňuje vzájemná spolupráce na adaptaci a zvyšování odolnosti proti změnám klimatu lépe reagovat na výzvy spojené s klimatickou změnou. Především v oblasti extrémních povětrnostních jevů, jako jsou přívalové deště či období sucha,“ řekla náměstkyně Komrsková.

Podle radního pro technickou infrastrukturu Michala Hrozy je vize pro budoucí rozvoj Prahy v oblasti infrastruktury velmi ambiciózní a projekty související s vodovody a kanalizací jsou jejím základním kamenem. „Chceme se zaměřit na projekty, které nejenže zlepší kvalitu života našich občanů, ale také posunou Prahu na špici moderních a udržitelných metropolí. Spolupráce s PVK umožňuje implementovat taková inovativní řešení, která zvyšují efektivitu a spolehlivost pražské vodohospodářské infrastruktury. Například využití inteligentních systémů pro monitorování a řízení vodovodní sítě pomáhá rychleji identifikovat a řešit problémy, což minimalizuje výpadky v zásobování pitnou vodou a její ztráty. Jsem velmi rád, že se podařilo tak efektivně sladit strategii Veolia, která pracuje na snížení své environmentální zátěže s klimatickými cíli hlavního města Prahy,“ prohlásil Hroza.

Další část projektů směřuje do snižování energetické náročnosti provozu využitím energetického potenciálu pitné a odpadní vody za pomoci tepelných čerpadel a ploch vodohospodářských areálů pro instalaci fotovoltaických panelů. „Díky nekončící technické inovaci můžeme zajistit, že infrastruktura našeho města bude schopna čelit výzvám 21. století a poskytovat očekávané kvalitní služby obyvatelům Prahy i do budoucna,“ doplnil radní.

Přehled projektů PVK zařazených do jednotlivých sekcí

Sekce 1: Udržitelná energetika a budovy

Instalace FVE

Snížení ztrát pitné vody

Využití energie z kogeneračních jednotek pro provoz a vytápění ÚČOV

Smart metering

V-Tower

Smart Energy

Využití vodojemů jako zásobáren energie

Energetická optimalizace

Pravidla pro využívání teplotního potenciálu pitné a odpadní vody na území HMP

Energocentrum nízkopotenciálního tepla

 

Sekce 2: Udržitelná mobilita

Auta na pohon CNG

Elektromobilita, nabíjecí místa pro elektromotory

Podpora zaměstnanců ve využíváni MHD

 

Sekce 3: Cirkulární ekonomika

Biometan na ÚČOV

Závlahy vyčištěnou odpadní vodou

Vyčištěná odpadní voda pro provozní účely

Čistírenské kaly jako hnojivo

Horizon

 

Sekce 4: Adaptační opatření

SWIM Zajištění provozu protipovodňových zařízení

Environmentální vzdělávání

Mlžení

Zelené střechy

Podpora biodiverzity

Náhradní výsadba stromů

Water Scan Toolbox

Uhlíková stopa v PVK

 

Zajímavosti o biodiverzitě v areálech PVK

Místo vodojemu „Kamýk“ je symbolické; z přírodní památky V Hrobech bylo v roce 2015 ve spolupráci s ČSOP přeneseno zelené seno na vodojem Flora a je to jeden z nejúspěšnějších způsobů výsevů touto metodou v Praze – a zatím také náš nejrozkvetlejší vodojem. Kamýk byl osetý semeny, nasbíranými vloni na přírodní památce V Hrobech – tedy stejným, osivem, kterým byly osety plochy v novém biokoridoru.

Vyzkoušené způsoby údržby (doba, a výška seče, střídání ploch atp.) byly v roce 2021 standardizovány v Metodice údržby zelených ploch. Díky Odboru ochrany prostředí MHMP můžeme od loňského používat tzv. druhově obohacené osivo pro biodiverzitní plochy. (Je to možné proto, že vodohospodářské areály provozujeme – vlastníkem je skrze PVS sále město; tato směs osiva je totiž nekomerční, nelze ji koupit.)

Nyní spravuje PVK 49 tis. m2 druhově pestrých luk.

Druhově pestré porosty (biodiverzitní plochy) jsou trávníky se širokým spektrem vlastností: zvyšují ochranu půdy proti erozi, odolnost na extrémních stanovištích, snižují odpar vody, napomáhají bránit vzniku tepelných ostrovů, snižují i množství pylu, přenášeného větrem.

„Ročně chceme revitalizovat 2 areály. Vzhledem ke skutečnosti, že se vždy jedná o poměrně rozsáhlé a různě členěné území, je pro každý revitalizovaný areál nutné vypracovat návrh řešení (včetně typů úpravy terénu, kácení a náhradní výsadby, speciálního osiva, vyhrazení prostoru pro úly, úprava střechy s možností budoucího umístění solárních panelů atp.). V současné době máme 125 včelstev v 9 areálech,“ uvádí mluvčí PVK Tomáš Mrázek.

PVK, dokumentární foto (vodojem Kamýk červen 2024): Naše voda – Nina Havlová

 

5.6.2024 11.13, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině, Vodovody a kanalizace, Statistiky a kauzy, Hlavní zprávy

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

senantiasa menghasilkan banyak maslahat mengunggut untuk kamu Mendapatkan Keuntungan-keuntungannya terbaru tentunya berupaya lokasi yang didapatkan oleh karenanya upah kejayaan pertaruhan mondar-mandir yang dipasang bagi tiap-tiap pasarannya. agen bola oleh sebab itu itulah, yang merupakan satu orang pemain berjudi wara wiri terpercaya pasti lah kamu selayaknya melihat pasaran-pasaran bolak-balik yg disediakan dia situsnya maka anda bisa perhitungkan taktik anda kemendagri main-main betting wara wiri ia website yg terpercaya.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

VÝROČÍ 110 LET ÚPRAVNY VODY KÁRANÝVÝROČÍ 110 LET ÚPRAVNY VODY KÁRANÝ
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

Po
Út
St
Čt
So
Ne
P
Ú
S
Č
P
S
N
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30