5. 6. 2020

28.6.2019 10.34, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě

Půda brání šíření bakterií rezistentních na antibiotika

Mikroorganismy zdravé půdy zamezují šíření bakteriální rezistence z živočišných odpadů do prostředí. Uvádí to ve své zprávě Biologické centrum Akademie věd s tím, že vzrůstající odolnost (rezistence) bakterií k antibiotickým léčivům je jedním z hlavních problémů, kterým čelí humánní i veterinární medicína ve 21. století.

Výzkum i praxe stále více uznávají, že rezistence vůči antibiotikům (ATB-r) je komplexním ekologickým a evolučním problémem a je nezbytné poznat mechanismy šíření ATB-r v životním prostředí. Jak se rizikové ATB-r bakterie a příslušné geny do prostředí dostanou? Nejčastěji přicházejí do vodních toků z čistíren odpadních vod, kam doputují s lidskými výměšky, anebo z živočišné velkovýroby formou hnojení zemědělských půd.

Studie týmu pod vedením dr. Elhottové (Ústav půdní biologie, BC AVČR) experimentálně ověřovala úlohu půdních mikroorganismů při přenosu ATB-r z trusu léčených dojnic do zdravé a do poškozené půdy. Experiment využil originální model horizontálního vrstvení simulující přirozenou situaci v prostředí. Výsledky ukázaly, že trusem ovlivněná zdravá půda (s nenarušeným mikrobiálním společenstvem) lépe čelila vstupům rizikových ATB-r bakterií a genů ve srovnání s půdou se silně narušenou přirozenou mikroflórou. Význam půdních společenstev byl navíc podržen dalším dílčím výsledkem, kdy pouze zdravá půda s nenarušeným mikrobiomem byla schopná zvýšit obsah důležitých živin (dusíku a fosforu) po aplikaci kravského trusu.

Tyto výsledky ukázaly, že půdní bakterie mohou bránit obohacení půdy ATB-r geny a jsou nepostradatelné při uvolňování živin z hnoje do půdy. Cílem výzkumu je pochopit klíčové vztahy a mechanismy řídící šíření rezistence k ATB, které umožní předvídat a odstraňovat rizika spojená s hnojením zemědělských půd. Neznamená to, že omezíme organické hnojení půd. Právě naopak, statková hnojiva jsou pro naše zemědělské půdy velmi cenná a nepostradatelná a našim půdám se jich nedostává v dostatečné míře. Důležité však je, aby se do půdy dostávala v dostatečné kvalitě bez kontaminujících látek. Zároveň je zřejmé, jak významná je pestrá vyvážená skladba půdních mikroorganismů (vysoká biodiverzita) zdravé půdy pro její bio-kontrolní i zúrodňující funkce. Výsledky byly publikovány v časopise Scientific Reports (Nature Publishing Group). Originál a plné znění článku na: https://sciencemag.cz/puda-brani-vzniku-bakterii-rezistentnich-na-antibiotika/

Zdroj: Biologické centrum AV ČR, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

28.6.2019 10.34, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Statistiky a kauzy

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

VN JEŽKOVECVN JEŽKOVEC
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<<Červen 2020>>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5