„Při prohlídkách vodních děl byly zjištěny některé nedostatky, které je třeba v zájmu plné funkčnosti protipovodňových opatření ihned opravit,“ uvedla radní hl. m. Prahy Jana Plamínková.

Zdroj: Praha.eu, foto: Praha.eu, O.Exner