Rada hl. m. Prahy také schválila realizaci ochranné stěny, která je navržena pro eliminaci dynamického účinku počáteční fáze povodňového stavu v ulici Šárovo kolo (MČ Praha 16 – Radotín). Výstavba této stěny by měla obyvatelům přilehlých nemovitostí poskytnout dostatek času na evakuaci majetku z přízemních prostor, popřípadě evakuaci osob z celého zájmového prostoru.

Součástí této stavby je vybudování nového chodníku vedeného podél nové ochranné stěny ulici Šárovo kolo. Stavbou chodníku se zvýší bezpečnost chodců. Vítězem veřejné zakázky se stala společnost Aquatis, a.s., s nabídkovou cenou 980 000 Kč bez DPH.

Naše voda, foto: MHM Prahy