16. 6. 2019

Projekt „LIFE CORCONTICA“ zlepšuje stav krkonošských luk i vod

Na horských loukách v Krkonošském národním parku zahájili v současné době činnost pracovníci projektu LIFE CORCONTICA s cílem usnadnit místním hospodářům péči o dlouhodobě opuštěné louky. Informoval o tom mluvčí parku Radek Drahný.

Hlavním předpokladem pro dlouhodobé hospodaření je bezlesá podoba luk. „Luční komando“ – skupina čtyř pracovníků zaměstnaných v rámci projektu LIFE CORCONTICA – letos kácením náletových dřevin vrátí „louku louce“ na přibližně 10 hektarech. Drobné výřezy probíhají na většině enkláv, rozsáhlejší pak na Husích Boudách, Klášterce, v Latově údolí, na enklávě Moravské boudy a Pod Šeřínem. Pařezy, které po kácení zůstávají, jsou na vybraných místech frézovány tak, aby nepředstavovaly překážku pro sekací stroje.

Dalším zásahem, který umožňuje snazší průjezd sečící techniky a omezuje při pastvě rozdupaná místa, je obnova povrchových vodních stružek. Původní obyvatelé je pročišťovali pravidelně, nyní jsou však velmi často zanešené a jejich okolí podmáčené. V letošním roce je v plánu obnovit asi 1 100 metrů stružek, a to převážně na enklávách Klášterka, Latovo Údolí, na enklávě Moravské boudy, v Sedmidolí a na Žacléřských Boudách.

Kromě zanesených stružek jsou také velkým problémem kameny vystouplé na povrch půdy. Při sečení kvůli nim dochází často k ničení či tupení sekacích lišt, křovinořezů či kos. Vystupující kameny byly dříve pravidelně snášeny do kamenných zídek a snosů, které dokreslují typický krajinný ráz mnoha enkláv. „Luční komando“ nyní prochází většinu enkláv a vysbírává kameny, které se za desítky let bez hospodaření na povrchu nahromadily. Ve větší míře bude letos kameny sbírat třeba v Latově Údolí nebo na Zadních Rennerovkách.

Ochranářský, zemědělský i krajinářský význam horských luk významně snižuje výskyt nepůvodních (invazivních) druhů rostlin. Jedná se především o šťovík alpský a lupinu mnoholistou (vlčí bob). Po zániku budního hospodaření nebyl zejména šťovík usměrňován kosením a pastvou, a mohl se proto začít nekontrolovaně šířit. Nyní mnohde vytváří jednolité porosty, které neumožňují růst ostatním bylinám. Proto bude výskyt šťovíku a lupiny potlačován na cca 20 hektarech, například na enklávách Dvoračky, Erlebachova bouda, Friesovy Boudy, Chaloupky a v okolí Moravské boudy.

Všechny zmíněné zásahy se dějí se souhlasem vlastníků pozemků. Po jejich dokončení se o pročištěné stružky a louky vyčištěné od kamenů a náletových dřevin stará příslušný hospodář. Ten také i nadále potlačuje výskyt invazivních rostlin.

Luční pracovní skupina bude na loukách pracovat až do podzimu tohoto roku.

Mnoho tradičních horských luk v Krkonoších zůstalo po odsunu místních obyvatel po 2. světové válce opuštěno. Ustalo tedy tradiční hospodaření, které od 16. století dávalo loukám jejich podobu a díky kterému byly květnaté a plné života. Od té doby se na nich pomalu začal rozpínat les a mnoho lučních enkláv tak částečně nebo zcela zaniklo. Louky procházely změnami i při pohledu „dovnitř“ – mnoho rostlin, nyní vzácných a ohrožených, bylo vytlačováno několika málo běžnými, konkurenčně silnými druhy. Louky tak pomalu začaly ztrácet význam jak pro ochranáře, tak pro místní zemědělce.

Projekt LIFE CORCONTICA si klade za cíl zlepšit péči o nejcennější horské louky. Vedle stanovišť luk a pastvin projekt podporuje i jednotlivé druhy – hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox subsp. bohemica), který se v současnosti vyskytuje pouze v Albeřicích, a rybku vranku obecnou (Cottus gobio), jejíž populace v krkonošských tocích stagnuje. LIFE CORCONTICA je realizován a spolufinancován třemi partnery – Správou KRNAP, Institutem aplikované ekologie DAPHNE a Ministerstvem životního prostředí ČR. Dárcem 75 % prostředků je Evropská komise v rámci programu LIFE+.

Více informací o projektu najdete na webových stránkách http://life.krnap.cz/ nebo na facebookovém profilu http://www.facebook.com/life.corcontica

Naše voda, foto LIFE CORCONTICA

18.4.2016 8.34, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

RYBÁŘSKÉ SLAVNOSTI V BLATNÉRYBÁŘSKÉ SLAVNOSTI V BLATNÉ
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Červen 2019 >>
PÚSČPSN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30