25. 1. 2021

Projekt, který může zaujmout i další obce ohrožené povodní

Pilotní projekt Safe-Green-Village, který byl připraven pro Novou Ves na Liberecku, je alternativou protipovodňového opatření. Uvolní se jím území údolní nivy od stávající zástavby a řešené území dostane původní přirozenou podobu.

Bleskové povodně jsou jedním z charakteristických typů povodní, které se vyznačují rychlým průběhem a extrémně vysokými úhrny srážek. Tento typ povodní, který se může kdykoliv opakovat, představuje největší nebezpečí pro sídla umístěná v nižších polohách a rozprostírající se v údolních nivách, které jsou součástí aktivních pramenných oblastí.

Loni v srpnu bylo bleskovými povodněmi během pouhých dvou dnů v Libereckém a Ústeckém kraji zasaženo 81 obcí. Škody se vyšplhaly na 10 miliard korun –  a bohužel bylo zaznamenáno i pět lidských obětí. Fakulta stavební ČVUT v Praze proto navázala spolupráci s obcí Nová Ves. Tato obec poblíž Chrastavy nebyla vybrána náhodou. Loňské bleskové povodně tam totiž na majetku občanů,obce i dalších subjektů napáchaly škody za více než 41 milionů korun.

Vědecká práce, která takto vznikla, si kladla za cíl navrhnout obecnou metodiku a široce aplikovatelný model pro řešení protipovodňových opatření. Metodika i model by měly sloužit coby podklad pro vznik obecně platné směrnice jako využitelného a efektivně fungujícího nástroje pro další obce s obdobnými problémy, tedy se zvýšeným rizikem povodňových stavů.

Zcela účelně proto vznikl projekt nazvaný Safe-Green-Village, který ve své pilotní fázi řeší alternativní způsob protipovodňového opatření v podmínkách Nové Vsi, a to od myšlenky a provedených analýz přes přípravu až po vlastní realizaci i provozní fázi. Součástí projektu je i analýza rámcové ekonomické bilance v rozhodujících fázích jeho životního cyklu. Zároveň se v projektu zvažují základní varianty jeho investičního či neinvestičního řešení. Obec v zastoupení starostou Jaroslavem Müllerem poskytla potřebné podklady a spolupracovala po celou dobu vývoje projektu s jeho autory.

Základní myšlenkou pilotního projektu je odstranit z údolní nivy stávající bytovou zástavbu, stejně jako objekty a haly průmyslových podniků i zemědělských farem a řešenému území vrátit přirozenou původní podobu. Vytvoří se tak prostor pro aktivní inundaci vodního toku, který má prvořadně sloužit pro bezproblémový rozliv vody v případech zvýšených povodňových průtoků. Zástavba z této lokality se naopak kompletně přemístí tam, kde je ohrožení velkou vodou prakticky vyloučeno.

Projekt svým metodickým řešením zajišťuje šetrné obnovení přirozeného vodního režimu a přírodou nastavených procesů v místních ekosystémech. Zároveňefektivně aplikuje protipovodňové opatření, které přirozeným způsobem zajišťuje komplexní a hlavně trvalou ochranu obcí a měst před negativními účinky povodňových situací.

Projekt Safe-Green-Village má definovanou metodu aplikace, způsob fungování i standardizovanou metodiku postupu. Aktivní zapojení obce do jednotlivých procesních kroků projektu je, především v úvodní fázi, nezbytné. Přímá součinnost obce spočívá zejména v poskytnutí potřebných podkladů, provedení nutných právních úkonů a rozhodnutí a v neposlední řadě rovněž ve vyjádření velmi přínosných vlastních názorů na projekt jako celek i na jeho dílčí opatření. Záleží však na konkrétních zastupitelích obce, jak silně budou chtít celý proces svými názory, nápady a požadavky ovlivnit.

Pro efektivnější průběh projektu a dosažení lepších výsledků je velmi důležité zajistit ze strany obce, potažmo kraje, následující informace:

 • aktuální mapové podklady (schválený územní plán);
 • analýzu využití území v rámci řešeného povodí vodního toku protékajícího dotčenou obcí (GIS data);
 • údaje o specifických místních podmínkách (demografické, sociální a ekonomické analýzy) zaměřené na obyvatele trvale vystavené hrozícímu nebezpečí povodní;
 • povodňové plány s vyznačeným záplavovým území;
 • vlastní zkušenosti, fotodokumentace a odborné souhrnné zprávy popisující průběh minulých povodňových situací.

 

Projekt Safe-Green-Village

Projekt Safe-Green-Village má přesně definovanoumetodu aplikace, způsob fungování a standardizovanou metodiku postupu. Ta obsahuje tyto kroky:

 • kompletní analýza dotčeného území a řešeného povodí;
 • výběr lokality pro navrhovaný urbanizovaný územní celek;
 • architektonicko-stavební řešení pro navrhovanou bytovou zástavbu;
 • stavební realizace nově navrženého urbanizovaného územního celku a související bytové zástavby;
 • demolice stávajících objektů v záplavové oblasti Q100;
 • rekultivace celé šíře prostoru údolní nivy.

 

Z pilotního projektu v Nové Vsi u Chrastavy vyplývá význam aktivní účasti obce na všech jednáních ohledně projektu. Zásadní podmínkou je rovněž to, aby se obec sama přímo podílela na konečném rozhodnutí o vymezení jednotlivých staveb a provozů, které budou do projektu následnězahrnuty – a tudíž přemístěny do nové bezpečné lokality.

Stejně tak je nezbytná spolupráce obce při volbě pozemků vhodných pro návrh nově urbanizovaného územního celku. Obec by měla v tomto rozhodovacím procesu disponovat vlastními variantami. Na základě projektem stanovených kritérií a priorit tak po společném projednání může být vybrána optimální varianta. V neposlední řadě je žádoucí přímá účast obce při tvorběurbanistického návrhu a architektonické studie navrhované bytové zástavby.

Další fáze zahrnuje uskutečnění projektu, tedy výstavbu navržené nové bytové zástavby včetně technické infrastruktury a demolici stávajících objektů již dříve nevhodně a riskantnělokalizovaných v záplavové oblasti vodního toku.Závěrečnou fázi projektu představuje kompletní rekultivace celé šíře prostoru údolní nivy.

Projekt Safe-Green-Village má potenciál na vytvoření obecně platného metodického postupu pro obce a města, která jsou v neustálém povodňovém ohrožení.

Ing. Jakub Strnad, ČVUT, realizátor metodiky Safe-Green-Village, psáno pro měsíčník Moderní obec

30.6.2011 12.14, Rubrika: Voda a naše peněženka, Prevence povodní, voda v krajině

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

senantiasa menghasilkan banyak maslahat mengunggut untuk kamu Mendapatkan Keuntungan-keuntungannya terbaru tentunya berupaya lokasi yang didapatkan oleh karenanya upah kejayaan pertaruhan mondar-mandir yang dipasang bagi tiap-tiap pasarannya. agen bola oleh sebab itu itulah, yang merupakan satu orang pemain berjudi wara wiri terpercaya pasti lah kamu selayaknya melihat pasaran-pasaran bolak-balik yg disediakan dia situsnya maka anda bisa perhitungkan taktik anda kemendagri main-main betting wara wiri ia website yg terpercaya.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

MILÍČOVSKÉ RYBNÍKYMILÍČOVSKÉ RYBNÍKY
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<January 2021>>
PÚSČPSN
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31