28. 11. 2020

Přirozená a umělá obnova lesa by měla být vyvážená

Zvýšení biologické a ekonomické efektivnosti obnovy lesa a zvýšení stability lesních porostů vůči klimatickým extrémům je cílem projektu, na kterém pracují vědečtí pracovníci Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti (VÚLHM) v Opočně. Informoval o tom portál agris.

Projekt s názvem Stabilizace lesních ekosystémů vyváženým poměrem přirozené a umělé obnovy lesa začal v roce 2012 a potrvá do roku 2016. Financován je Národní agenturou pro zemědělský výzkum a kromě VÚLHM se na něm podílí Mendelova univerzita v Brně a Česká zemědělská univerzita v Praze. „Cílem řešení je výzkumně ověřit a zajistit provázané biologické, environmentální a ekonomické podklady pro optimalizaci obnovy lesa s vyváženým podílem obnovy přirozené a umělé tak, aby byly státní správě předloženy přesné závěry a argumenty pro úpravu legislativy a dotačních pravidel na úseku obnovy lesa a současně byla zajištěna bezpečnost a úspěšnost plnění produkční a mimoprodukčních funkcí lesa,“ vysvětlil koordinátor projektu Antonín Jurásek. Projekt řeší problematiku vztahující se ke klíčovým otázkám aktuálně diskutovaným v rámci připravované novelizace zákona o lesích a jeho prováděcích vyhlášek.

V průběhu loňského roku tak mimo jiné vydala Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU v Brně v rámci tohoto projektu dvě certifikované metodiky pro praxi. Spoluautorem jedné z nich s názvem Péče a ochrana kultur po obnově a zalesňování je vědecký pracovník VÚLHM, VS Opočno Jan Leugner. Cílem této metodiky je ucelená specifikace různých postupů péče jak o umělé výsadby a mladé porosty, tak nárosty vznikající z přirozeného zmlazení, jež se stanou podkladem pro efektivní plánování jednotlivých úkonů včetně realizace všech nutných pěstebních opatření. Metodika charakterizuje standardní úkony péče a ochrany mladých porostů, tzn. takové úkony, se kterými je nutno počítat a běžně se i v lesnické praxi mají realizovat. Popsané postupy péče a ochrany kultur se vztahují na porosty obnovené síjí, sadbou i přirozeným generativním zmlazením. Brožuru je možné zapůjčit v knihovně VÚLHM ve Strnadech i ve VS Opočno, stejně jako další publikaci, kterou loni v rámci projektu vydala LDF MENDELU: Předosevní příprava lípy srdčité (Tilia Cordata Mill.) fermentací po sběru semen ve voskové zralosti.

Letos nadále pokračuje intenzivní výzkum na sériích výzkumných ploch s různými variantami obnovy na kalamitních holinách, kde jsou rozpracovávány postupy dvoufázové obnovy lesa s využitím přípravných dřevin. Probíhá také šetření ve výsadbách prostokořenného a krytokořenného sadebního materiálu, kde se prokazuje biologická a ekonomická efektivnost použití jednotlivých typů sadebního materiálu při umělé obnově lesa. Tento výzkum bude pokračovat i v roce 2016, kdy řešitelé předpokládají vydání dalších certifikovaných metodik optimalizujících obnovu na kalamitních holinách a možnosti využití podsadeb hlavních druhů dřevin pod porosty dřevin přípravných.

Kontakt:Doc. Ing. Antonín Jurásek, CSc.Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.Výzkumná stanice OpočnoNa Olivě 550, 517 73 Opočno, e-mail: mailto:jurasek@vulhmop.cz

Zdroj: www.agris.cz, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

26.6.2015 7.27, Rubrika: Voda a naše peněženka, Prevence povodní, voda v krajině

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

Maka dari itu Piala Didunia rintangan Piala Eropa Selalu guna kurang-lebih Kedua Th Aku memiliki simpanan Kusus Contohnya sewaktu sebulan menyimpan 200.000 Rupiah slot online Melampaui batas artinya sewaktu Kedua Th terkumpul Lokasi 4.800.000.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

BEČOVSKÉ RYBNÍKYBEČOVSKÉ RYBNÍKY
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Listopad 2020>>
PÚSČPSN
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6